Sverigedemokraterna Växjö - Sverigedemokraterna i Växjo

Sverigedemokraterna Växjö

Välkommen till Sverigedemokraterna i Växjö


Pernilla Wikelund
Ordförande
pernilla.wikelund@sd.se


Conny Lindahl
Gruppledare
conny.lindahl@sd.se

De senaste nyheterna från oss

 • Debatt svar på Krister Fransson Kommunals debattartikel 14 januari

   

  christer svensson

  christer svensson
  KF-ledamot
  ersättare i RF
  pol.sek
  vice gruppledare

  Kommunal utser skyddsombuden vid fikaborden

  Sara

  Sara Johansson
  KF ledamot
  ledamot i Utbildningsnämnden
  ersättare i nämnden för Arbete och Välfärd

  Vi vill börja med att tacka Krister Fransson för en saklig debattartikel. Vi ser hellre USA som en stark nation med nuvarande president som stärkt dollarn.

  Allt färre går arbetslösa och bostadssituationen förbättrats.

  I Sverige har svenska kronan tappat mot de flesta valutor, allt fler går arbetslösa och bostadssituationen har havererat.

  Vi håller med Krister Fransson att skatten skall gå till vård, skola, omsorg och service. Skatten skall inte gå till ekonomiska migranter och dess anhöriga.

   

  När migranterna ökar med över 100 000 personer varje år är det inte konstigt att frågan om migrationen överskuggar allt annat.

  Sverige har ökat sin befolkning med en miljon invånare de senaste tio åren. De som kommer är till 90 procent ekonomiska flyktingar som vill få ett bättre liv.

  10 procent är politiska flyktingar. Det finns också klimatflyktingar och det är svenskar som flyttar till varmare breddgrader.

  Vi har själva flera vänner som bosatt sig i Thailand t.ex.

   

  För bara en generation sedan kunde en förälder försörja en hel familj. Det var på den tiden Sverige hade arbetskraftsinvandring och vederbörande kom i arbete från första dagen med lågt skattetryck.

  Idag råder bidragsinvandring och det tar ett decennium innan hälften fått ett arbete. Oavsett vilket yrke det handlar om är språket nyckeln till anställningskontraktet.

   

  Vi kan inte tumma på att man behärskar svenskan i vården för att säkra välfärden. Samtidigt som Sverige ligger i topp när det handlar om skatter.

   

  LO:s största förbund är Kommunal som årligen stött Socialdemokraterna med tre miljoner kronor i partistöd. Dessutom satsade fackförbundet tio miljoner extra kronor i valrörelsen 2018 – för att få medlemmarna att rösta rött.

  När framgångarna uteblev drog man in partistödet.

  Det är glädjande men tyvärr allt försent.

   

  Sverige har haft en exceptionellt orolig period bakom sig. Om inte annat med anledning av de återkommande sprängningarna, knivskärningarna och skjutningarna som påminner befolkningen på daglig basis.

  Det är inte konstigt att Krister Fransson får till svar från sina medlemmar att de vill ha bort kriminaliteten från våra gator och hem.

  Drabbas arbetsgivaren av oförutsedda kostnader är det inte konstigt att silverbrickan gapar tom.

   

  Att skyddsombuden utses vid fikabordet…. Är det så seriöst man ser på det?  Och ja, de gör ett fantastiskt jobb både skyddsombud och regionala skyddsombud.

  Frågan gäller om de ska vara politiskt utsedda och utbildade eller inte. Vi har samma åsikt som Krister Fransson, arbetsmiljön är viktig för alla med skillnaden att vi tycker det ska vara oavsett fack och politisk tillhörighet.

   

  Jobba utan anställningsbevis? Har Krister hört om korttidsanställningar?

  De följer de avtal och lagar som Kristers förbund och parti varit med om att instifta och förhandla fram, Krister klagar på det som man själva har arbetat fram tillsammans med arbetsgivaren.

  Du är som förstamajtalen där man klagar och demonstrerar mot det man själva skapat. Vi vet i dag att den ekonomiska invandring vi har fått till Sverige utom all kontroll inte har utbildning, många analfabeter och vi hör socialdemokratiska kommuner säga att dessa aldrig kommer i jobb utan ser fram emot en tid i Sverige på bidrag.

   

  0
 • Christer Närbild IMG_5246 Frilagd

  kort rapport Kommunstyrelsen sammanträde 2020-02-04

  I ordinarie Conny Lindahls frånvaro går undertecknad in i hans ställe på februari månads sammanträde.
  Eva Johansson ersätter Anna Tenje som ordförande. Frånvaro även på Julia Berg S, Gunnar Storbjörk och (som vanligt) Liberalernas ersättare
  punkt 2. Kommunledningsförvaltningen informerar.
  Jon om kulturnatten som ökat i antal personbesök.
  Vöfab äger – Konkurs på arrendator på Eveldals Världshus. Kan bli offentlig upphandling.VKAB Växjöbostäder satsning på digitalisering tillsammans med andra kommuner. Ska gagna hyresgästerna.
  Wexnet 95 % uppkoppling på bredband. Deras mål har uppfyllts ett par år tidigare än beräknat.
  punkt 4 se kallelse länk nedan Delegeringsbeslut. SD enda som ställer frågor. Monica Skagne och Eva Johansson svarar på verksamhetsutvecklare, belysningsartiklar och personlarm, Och om anställningsavtal.Upp till ett visst belopp får varje nämnd upphandla. Förmodligen ligger det under Tekniska förvaltningenpunkt 9 se kallelse länk nedan Revidering av riktlinjer om flaggning i Växjö Kommun. Jag yrkade på att vi inte godkänner redovisningen, Och inkommer med skriftlig reservation.
  punkt 15 se kallelse länk nedan Överenskommelsen mellan Växjökommun och Räppe GoIF.
  En mycket bra överenskommelse vi hade i KSAU tidigare idag i frågan sade Eva Johansson. Vad sades på KSAU frågade jag.
  Nä vi sade inget fick jag till svar utan de mer konstaterade att det var glädjande att kommunen lyckats få fram fotbollsplaner.
  punkt 18 se kallelse länk nedan ajournering 5 min. Tolkningsfråga. Är rubriken fel frågar Malin?
  Gunnar försöker vara tydlig, en av de som skrivit skrivelsen.Det blev röstning i frågan där man egentligen är överens men tolkar skrivelsen olika.
  Jag valde att avstå att rösta ja eller nej.
  Blågröna vann så klart då de är i majoritet. S och v gick ut för att överlägga. Efter 2-3 min kommer MP Magnus P Wollin på att även Blågröna behöver överlägga och uppmanar mig att lämna lokalen.
  Nej det får ni göra svarar jag (här Cheryl MP skrattar till). Magnus svarar att nej vi är i majoritet och du får gå ut, Jag väljer då att gå ut.
  punkt 26 se kallelse länk nedan P-O, Per-Olof Lötberg informerar om dubbelspår. Alvesta-Växjö. Kust till kustbana 10 års plan Bristanalys av trafikverket. Växjö, Alvesta kommuner och Regionen har gjort egen utredning. Framtidsutsikt Brändeudde. Stickspår till VEAB. Plus till flygKapaciteten är redan nära 100 % Förslag eget lokalt tåg istället för Krösatåget gör eget stopp vid nya sjukhusetNya förhandlingar i mitten av mars med trafikverket. I nuläget ingen tidsplan klar när det hela kan vara klart för arbetsstart. Alla verkar överens i Kronoberg. Flera kommuner från Borås och uppåt i landet ingår.
  Punkt 27 se kallelse länk nedan utgår p.ga sjukdom.
  Efter en teknisk paus, utan fika, fick Eva Ekman ordet Förvaltningschef från Omsorgsnämnden.
  Utfallet 2019 36,5 miljoner kr back inkl. Satsningar mot eget kapital. 10,5 mkr och engångskostnad restvärde Ingelshov 4,3 mkr.Orsaker: volymer, högre beviljade volymer än budgeterat. Svårigheter att bemanna inom ram (särskilt boende).
  Anledningen har Omsorgsnämnden (ON) bra koll på. Prognos beviljat för stora volymer.
  Åtgärder för balans 2019 fortsätter 2020 vi har sett nov. och dec. bromsningar, litet plus i dec. till och med. Eva ser effekter för bemanningarna.Medarbetarna behöver numera inte springa snabbare. Vi har koll på läget.
  Strategi BEON skall döpas om. Ställer om till mer i hemvård för att möta den demografiska utmaningen.
  Men vi har mycket kvar att göra men fler är nöjda, både medarbetare och omsorgstagare.
  Bra betyg i jämförelse med andra kommuner.
  Minskad överbeläggning. De privata har problem att fullbelägga. Tagit lärdom av andra kommuner.
  Seniorlotsen har utvecklats. Vi gör 10 000 tillsyn digitalt, sänker hemvården med 6 kr. Vi fortsätter i samma hjulspår.

  Punkt 24 se kallelse länk nedan Maria Stavert  ny styrmodell. Svarar på frågor. Vilka förändringar görs med tanke på förra och nuvarande modell?

  Begreppsförvirring. Ekonomistyrning. Nytt vägval. Enklare att justera delar av dokumenten istället för hela.
  Unikt för Växjö den processbaserade, tidigare hade vi 300 mål mot idag ca 14 stycken. Samtliga partier utom SD har arbetat fram modellen.
  Ekonomistyrningen som kommer om en månad, där kommer vi se skillnad mot tidigare hur man bygger upp systemet.

  Komplett handbok är önskvärt. Tre år har de arbetat men långt ifrån klart. Senaste uppdateringen kom 2011.
  Ny styrmodell. Oliver yrkar bifall.
  Övrigt: Kommunarkivet inte gott om plats där. Finns det översyn av nya större lokal frågar Otto.
  Får återkomma med svar säger Monika. Ulf Hedin förtydligar en del i Ottos inlägg att när kommunhuset säljs (Växjöbostäder) kommer mycket riktigt mycket att arkiveras. Frågan vart.
  Vi backar bandet till punkt 16 där Oliver kommit på att det behövs en redaktionell ändring

  Varumärkesplattformen i PDF filen på sid 10 av 11 i den översta av de tre gulmarkerade rutorna. Ordet strävar byts ut mot ska. Vi strävar mot att vara en kommun som har koll börjar meningen.

  0
 • Sara Närbild

  Replik till Katarina Brännström (M) Regeringen sänker inte skatten för alla pensionärer

  SD Det mest pensionärsvänliga partiet

  christer svensson

  christer svensson
  KF-ledamot
  ersättare i RF
  pol.sek
  vice gruppledare

   

  Katarina Brännström (M) påpekar helt riktigt att Socialdemokraterna Monica Haider och ClasGöran Carlsson utelämnar väsentliga detaljer som är till deras fördel.

  Men Katarina Brännström är inte ett dugg bättre själv, för synar man partiernas budgetförslag finner man att Sverigedemokraternas budgetförslag är mest fördelaktigt för pensionärerna.

   

  För det första kan vän av ordning fråga sig varför Sverigedemokraterna inte är med i pensionsgruppen.

  Vi nöjer oss med att konstatera att SD inte fick komma in i den gruppen.

   

  För det andra vill SD höja garantipensionen med 1000 kronor. Regeringen med 200 kronor och Moderaterna med 400 kronor. Mellanskillnaden är som ni förstår 600 kronor i månaden mellan SD och M förslag. Med SD politik får Pensionären 6800 kronor mer om året än M.

  Länkar

  Ursprungsartikeln SMP(Regeringen sänker inte skatten för alla pensionärer

  publicerad 17 januari 2020

   

   

  Sara

  Sara Johansson
  KF ledamot
  ledamot i Utbildningsnämnden
  ersättare i nämnden för Arbete och Välfärd

   
  Sara Johansson (SD)

  Christer Svensson (SD) 

   
   

   

  0
 • Pernilla

  SMP grattar ordföranden

  till Smålandsposten Familjesidan

  Hon lyckades med att utföra miraklet

  Från att ha varit en förening/styrelse i näst intill kaos lyckades Pernilla att på ett par år få ordning på oss och har numera en välfungerande styrelse

  Jag vill minnas att hon kom in i styrelsen som andre vice ordförande. Men efter stort bortfall av ordföranden, tvingades hon axla rollen som ordförande

  Nervöst

  vid övergången Var i vart fall jag aningen nervös huruvida hon skulle fixa uppdraget eller om vi var tvingade till ett extra årsmöte (för att välja in ny ordförande)

  Men mycket snart fick jag konstatera att hon Är kvinnan som lyckas med så gott som allt.

  det hon inte själv mäktar med delegerar hon ut till oss andra beroende  på färdigheter/kunskaper

  Som den födda lärare hon är så kräver hon resultat(redovisning)

  Alltid beredd att hjälpa till utifall någon av oss inte mäktar med de uppgifter som vi tilldelats

  Ännu en gång måste jag konstatera att kvinnas list övergår mannens förstånd

  Mångårig styrelsemedlem

   

  ordförande SD Växjö

  Pernilla Wikelund ordf Styrelsen SD Växjö-2020
  ledamot i Nämnden för arbete och välfärd
  ersättare i omsorgsnämnden 2019-2022

  0