Sverigedemokraterna Växjö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Växjö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Pontus Kindenäs

Pontus Kindenäs

Ordförande SD Kronoberg Östra/Kontaktperson

0708-87 08 29

Skicka e-post till oss

 • Valdagen

  Av Leon den 14 september, 2014
  0

  Idag gäller det, om du inte redan har röstat så gör det så snabbt som möjligt. Med din hjälp kan vi bli Sveriges tredje största parti!

 • Björn Söder och Paula Bieler i Växjö

  Av Leon den 9 september, 2014
  0

  Björn Söder och Paula Bieler gästade Växjö i måndags, trots lite regn slutade mötet i solsken och glada ansikten. Som vanligt ett stort tack till polisen som återigen skötte allting utomordentligt bra.

   

  DSC04927

  DSC04952

  DSC04956

  DSC04976

  DSC04983

  DSC04987

  DSC05061

 • SDU Kasselstrand och Hahne i Växjö

  Av Leon den 5 september, 2014
  0

  Gustav Kasselstrand och William Hahne gästade idag Växjö och talade för SDU:s räkning. Stor eloge till polisen som, som vanligt, skötte det hela på ett snyggt och propert sätt.

  DSC04664 DSC04616

 • Kent Ekeroth i Växjö

  Av Leon den 30 augusti, 2014
  0

  I söndags var Kent Ekeroth i Växjö och höll torgmöte, en del människor kom dit och polisen utförde som vanligt ett fantasiskt arbete med att se till så att allt gick rätt till.

   

  DSC04489DSC04492

  DSC04474

 • Sverigedemokraterna Kronobergs valmanifest 2014-2018

  Av Leon den 7 augusti, 2014
  0

  TRYGGHET OCH FRAMTIDSTRO

  Det trygga och harmoniska samhället är en möjlighet. Vi anser att invandrare ska anpassa sig till vårt
  samhälle, värderingar och levnadsmönster, inte tvärtom. Vi anser vidare att det är föräldrarnas ansvar
  att ge sina barn modersmålsundervisning och inte skattebetalarnas.

  Vi vill:

  • Att våra kommuner motsätter sig all form av avtal med migrationsverket
  • Främja svensk kultur, svenska traditioner och svenska värderingar
  • Motverka svenskfientliga attityder i skolan

   

   

  STOPPA ANSVARSLÖS VINDKRAFTSUTBYGGNAD

  Vi ser vindkraften endast som ett komplement inom energiförsörjningen. Vindkraften kan inte fungera
  som baskraft med konstant elproduktion, då effekten varierar utifrån rådande vindförhållanden.
  Medel som idag satsas på att subventionera utbyggnad och drift av vindkraftsparker bör satsas på
  andra energikällor. I de fall man ändå väljer att bygga ut vindkraftverk måste hänsyn tas till natur, djur,
  närboende och miljöpåverkan.

  Vi vill:

  • Ompröva tidigare beslut om att etablera stora vindkraftsparker
  • Att stor hänsyn tas till miljö- och naturintressen samt lokal opinion vid etablering av vindkraft
  • Att de fastighetsägare som drabbas av sänkt marknadsvärde till följd av en vindkraftsetablering
  • ska kompenseras ekonomiskt av ägaren till vindkraftsparken

   

   

  DEMOKRATI

  En övergripande fråga för Kronoberg är demokratifrågan. Demokrati är beroende av medborgarnas
  vilja och möjlighet till engagemang, därvid måste vi arbeta och lyckas. Demokrati förutsätter att
  medborgarna har ett förtroende för oss politiker. Det uppnår vi genom dialog och ansvarstagande.

  Vi vill:

  • Att deltagande demokrati med kommunala folkomröstningar genomförs i viktiga frågor
  • Att forum och platser skapas för samtal och debatt

   

   

  FÖR BARNENS OCH FAMILJENS BÄSTA

  För att familjen ska fungera krävs att både föräldrarnas och barnens behov tillgodoses. Vår roll som
  beslutsfattare är att skapa de bästa förutsättningarna genom att erbjuda barnomsorg på obekväm
  arbetstid, stimulerande utemiljöer, gröna skolgårdar och pedagogisk verksamhet. Närhet och
  tillgänglighet är nyckelord för barnomsorgen. Från tidig ålder till skolan är barngruppernas storlek av
  betydelse. Med en god barnomsorg förebygger vi både stress och framtida problem. Vi fokuserar extra
  på småbarnsgrupperna.

  Vi vill:

  • Att våra skolor och barnomsorg ska kännetecknas av tillgänglighet, närhet och kvalitet
  • Att det ska vara en rimlig arbetsbelastning för personal inom omsorg och skola
  • Att kommunen erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid
  • Att det finns tillgängliga och pedagogiska lekplatser samt ungdomsverksamhet i samtliga
  • kommundelar

   

   

  VÄRDIGHET GENOM HELA LIVET

  Våra äldre har efter ett långt arbetsliv rätt till vård och omsorg. Livet fortsätter efter pensioneringen.
  Boende vid våra äldreboenden ska ges möjlighet till en aktiv vardag. Möjligheten till trygghetsboende
  ska öka. Personalen inom äldreomsorgen ska ha löner som motsvarar deras insatser och utbildning.
  Människor med funktionsnedsättning ska inkluderas i samhället och möjligheterna till delaktighet ska
  stärkas. Rätten till arbete och socialt liv på lika villkor ska förbättras.

  Vi vill:

  • Att det införs terapibiträde
  • Att det införs en parboendegaranti inom äldreomsorgen
  • Att intelligenta trygghetslarm erbjuds samtliga i riskgrupper
  • Att det ska skapas en långsiktig strategi för hur pensionärer och människor med funktionshinder
  • ska behandlas med värdighet, inte som andra klassens medborgare