2018-12-18 fråga till Kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje bostad först - Sverigedemokraterna i Växjo

2018-12-18 fråga till Kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje bostad först

2018-12-18

Jag har en fråga till Kommunstyrelsens Ordförande Anna Tenje

 

Socialtjänsten är idag en av Sveriges största hyresvärdar. Antalet bostadssociala kontrakt har ökat lavinartat. På 10 år har de blivit dubbelt så många. I bostadsbristens spår blir socialtjänsten alltmer en bostadsförmedling.

Över 24 000 lägenheter hyrs ut i andra hand av landets socialkontor.

Det är 250 % fler än 2008.

Det råder hårda uthyrningskrav från hyresvärdar, utbredd bostadsbrist och ett stort tillskott på nyanlända. Allt fler hamnar utanför bostadsmarknaden.

I Växjö finns 280 av de 24 000 lägenheterna som hyrs ut. Vilket är mer än hela övriga Kronoberg. Det här är siffror som ser ut att öka kommande år.

Enligt boverket är den sammanlagda kostnaden nu över 3 miljarder kronor vilket kostar statskassan stora belopp.

Min fråga till Anna är hur vi ska få ner de höga siffrorna? Och kommer Växjö införa särskilda bostäder för fattiga? Eller har vi i praktiken redan gjort det?

 

Följdfråga:

 

En modell som finns i vissa kommuner, där akut hemlösa får ett förstahandskontrakt utan särskilda krav, men med tillgång till stöd på frivillig basis är bostad först. Används den i Växjö?

Använder Växjö sig av kortsiktiga akutboende (t.ex. vandrarhem eller jourbostad) och hur kortvariga brukar de vara?

Christer Svensson SD

 

(enligt Hem och Hyra är det färre än vart 4e kommun som gett direktiv till sina bostadsbolag att se till att svaga grupper får bostad)