Bra arbetsvillkor en rättighet - men bara för vissa enligt facket publicerad 5/6 i SMP - Sverigedemokraterna i Växjo

Bra arbetsvillkor en rättighet – men bara för vissa enligt facket publicerad 5/6 i SMP

christer Svensson

 

 

Fackförbundet Handels segrade i rättslig tvist mot en förtroendevald Sverigedemokrat.

Tidigare har Transportarbetarfacket uteslutit medlemmar som varit aktiva i SD. Nu visar en enkät att sju av tretton LO-förbund svarat, att man inte kan vara både aktiv Sverigedemokrat och ha förtroendeuppdrag i facket.

Ett förbund uppger att det även strider mot deras värdegrund att ens vara medlem i förbundet och samtidigt aktiv i SD.

 

Flertalet är de som uttryckt stöd för SD som därefter fått mindre attraktiva arbetsuppgifter eller rent av nekats arbete med hänvisning till ”värdegrunden”.

 

Domen i maj månad innebär nu att facket givits juridiskt rätt att utesluta den som är aktiv Sverigedemokrat och har förtroendeuppdrag inom facket på sin arbetsplats.

Handels flaggar redan nu för att uteslutningar på bred front är att vänta.

 

Av domen framgår att man inte får vara, kritisk till invandring och månggifte, alltså giftermål mellan fler än två personer.

 

Handels meddelar dock att betalande medlem i facket tillåts förutsatt att medlemmen tiger om egna värderingar som går emot handels värdegrund. Men för att få inneha förtroendeuppdrag i handels förbundet krävs att den samma avsäger sig alla uppdraget inom SD.

 

Bakgrunden till tvisten är att en kvinna som varit fackligt ansluten inom LO förbundet och skött det klanderfritt i 30 år nu blivit föremål för Handels tvist då hon som klubbordförande hos en ICA Maxi-butik i Skåne samtidigt haft politiska uppdrag för SD i kommunen.

 

Februari 2019 blev kvinnan avstängd från Handels förbundsstyrelse beslutet överklagades då till Handels förbundsråd men även de ansåg att avstängningen skulle stå fast.

 

Av domen i skiljenämnden där det slutligen avgjordes menar Handels förbundet sig verka för jämlikhet, likabehandling samt alla människor lika värde. Organisationen ska vara feministisk och antirasistisk.

 

Att Sverigedemokraterna eftersträvar ett demokratiskt och jämställt samhälle där alla är lika inför lagen räcker dock inte. Enligt Handels går det inte att förena fackliga uppdrag och vara sverigedemokrat.

 

På grund av Handels egna tolkningar och fördomar om Sverigedemokraterna återstår efter 30 års troget medlemskap och uppdrag inom LO förbundet för kvinnan att betala nära en kvartsmiljon kronor för tvistens juridiska ombud.

 

Facket välkomnar medlemspengar, men bra arbetsvillkor och arbetsmiljö hänger i slutändan på partiboken.

Därmed bryter Handels mot sin egen värdegrund, det vill säga den om

likabehandling och alla människor lika värde.