Om Munskydden - Sverigedemokraterna i Växjo

Om Munskydden

Pernilla

 

ConnyLindal

gruppledare

Vi är väl medvetna om att FHM påstår att den lilla åtgärden inte

christer svensson

christer svensson
KF-ledamot
ersättare i RF
pol.sek
vice gruppledare

hjälper. Men vi har ju sett hur resultatet blev/blir på Äldreomsorgen. vilka litade helt på FHM:s råd och att vi legat på toppen vad gäller döda per capita i hela världen Så därför tror vi att det mest/bara är prestige i att Påstå att det inte hjälper.

Eliminerar bilbältena helt trafikolyckorna?

Självklart inte, Men bältena minskar skadorna

Dessutom som en extra bonus det påminner folk om att hålla avståndet

Skrivelsen i sin helhet att ladda hem nedan