ansvar årsmötet - Sverigedemokraterna i Växjo

ansvar årsmötet

Ansvar Årsmötet

Ordföranden

Ansvarar för kallelsen till styrelsemöte och årsmöte, vilket ordföranden kan delegera till sekreteraren.

Kontrollerar att valberedningens förslag även omfattar godkända kandidater för ny valberedning


Sekreteraren

Upprättar tillsammans med ordföranden verksamhetsberättelse för året och medverkar i nedanstående

Kommunföreningsstyrelsen ska i god tid före kommunföreningsårsmötet överlämna ekonomisk berättelse och övriga handlingar som berör förvaltningen till revisorerna.

4 kap §10 mom 1


Kassören

Upprättar årligen bokslut (resultat- och balansräkning) och medverkar i nedanstående

Räkenskaperna avslutas per kalenderår. Kommunföreningsstyrelsen ska i god tid före kommunföreningsårsmötet överlämna ekonomisk berättelse och övriga handlingar som berör förvaltningen till revisorerna.

§10 4kap mom 1