Antekningar Kultur och Fritidsnämnd 2020-03-11 - Sverigedemokraterna i Växjo

Antekningar Kultur och Fritidsnämnd 2020-03-11

VaxjoOrtensFaltRittklubb

 

Ulrika Falkbacken och Anna Malmhav berättar om

christer svensson

christer svensson
KF-ledamot
ersättare i RF
pol.sek
vice gruppledare

Barnkonventionen se länk nedan som är lag från 2020-01-01 Samtliga nämnder och bolag skall få utbildningen.

Svensk Lag

Artiklar nr 1 – 42 i Barnkonventionen ska gälla som svensk lag. Alla beslut omfattas. Barnperspektiv, barnets perspektiv och barnrättsperspektiv. Upp till man fyller 18 år.
Artikel 15 och 31 berör Kultur och Fritid specifikt. Nyaste lagen gäller före andra lagar. Har förvaltningen besparingsåtgärder blir det så klart svårt att uppfylla barnens bästa.

Granskande myndigheter

På Barnombudsmannen (BO) finns matnyttigt att läsa. Vi kan bli granskade av: inspektionen för vård och omsorg, (IVO,barnombudsmannen BO,) Skolinspektionen, Kronofogden med flera. Grundprinciper: Icke diskriminering.
Centraliseringen genomförd fullt ut i KFN. SMP ringer och frågar hur vi ställer oss till större samlingar. Förvaltningen förbereder sig inför budgeten i april-juni.
Fristadsförfattarens tid här lider mot sitt slut. Försäljning av konst påbörjas 22 april. Presidiet skall besöka ridklubbarna i kommunen och ledamöterna skall få chans att följa med. Detta kommer ske 8 april. Ekonomi jan-feb Summa 4,58 milj.kr över budget, helt enligt plan. Inget som avviker.