ÅRSMÖTE - Sverigedemokraterna i Växjo

ÅRSMÖTE

klubba_604

 

 

SÖNDAG DEN 26/1 – 2020 (preliminär tid KL 14:00) För att garantera förtäring till alla närvarande önskar vi gärna se din föranmälan till vaxjo@sd.se

 vaxjo@sd.se

TID & PLATS: Meddelas med andra kallelsen

Kandidera till Styrelsen eller valberedning Information till dig som vill kandidera till en plats i styrelse eller valberedning bifogas detta utskick som separat handling.

Kandidatur skall vara valberedningens sammankallande

Ted.strand@sd.se tillhanda senast 1/12.

Motioner till Årsmötet

Motioner från medlemmar skickas senast 1/12 till vaxjo@sd.se

Länkar

 vaxjo@sd.se

Ted.strand@sd.se

Valberedingsinformation-till-medlemmarna-SD-VAXJO-2019

Ytterligare information och samtliga handlingar skickas ut med andra kallelsen senast 14 dagar före årsmötet. Det skickas via mejl för den som angivit sådan samt brev till de som inte har e-post. Anmäl gärna e-post för att spara föreningens portopengar till annat.

För frågor kontakta ordförande Pernilla Wikelund

pernilla.wikelund@sd.se

Kallelse

KallelseARSMOTE-2019-Jan-2020