Arkiv-arkiv - Sverigedemokraterna i Växjo

Arkiv

 • SD störst på framsidan SMP

    Länk mycket bra reklam    

  0
 • Gruppledarna IMG_5317 Frilagd
  0
 • Romeo Närbild IMG_5259 Frilagd

  Romeo Pettersson

    Jag heter Romeo Pettersson. Jag är politisk sekreterare för SD i Region Kronoberg. Jag sitter även i revisionen...

  0
 • Produktionsavdelningen

  Avdelningen har två huvudsakliga ansvarsområden. Det första huvudansvaret gäller förvaltningen av den mark som är planlagd som allmän plats...

  0
 • VA-avdelningen

  Avdelningen ansvarar för att leverera dricksvatten av god kvalitet i tillräcklig mängd och på ett säkert sätt ta hand...

  0
 • Planeringsavdelningen

  Avdelningen ansvarar för de tidiga skedena i arbeten kring utvecklingen av kommunen. Avdelningen ansvarar för utbyggnaden av staden vad...

  0
 • Planeringsavdelningen

  presentation av planeringsavdelningen. Avdelningen ansvarar för de tidiga skedena i arbeten kring utvecklingen av kommunen. Avdelningen ansvarar för utbyggnaden...

  0
 • Stabsavdelningen

  Avdelningschet Emma Demitz Helin, presenterar stabsavdelningen stabsavdelningen ansvarar för att de administrativa funktionerna sköts på ett samordnat och homogent...

  0
 • E-tjänst för förtroendevalda Växjö Kommun bl. lämna in motioner

  e-tjänst för att lämna in motioner avsäga sig uppdrag m.m Länk tänk på att ha fungerande e-legitimation

  0
 • Policydokument

  Lokal SDVajo lokalpolicy_2017. Släpvagn SDVaxjo policy slapvagn Tält SDVaxjoPolicydokument talt Popcornmaskin SDVaxjo Policydokument popcornmaskin_

  0