Därför är det så viktigt att tvätta händerna utan respons från media eller politik - Sverigedemokraterna i Växjo

Därför är det så viktigt att tvätta händerna utan respons från media eller politik

Christer_sommarfesten_Solvesborg-2018

 

christer svensson

christer svensson
KF-ledamot
ersättare i RF
pol.sek
vice gruppledare

Tisdagen den 14 april släppte Folkhälsomyndigheten sin rapport om överrepresentation bland personer födda i andra länder.

Högre dödlighet

Överdödligheten bland Somalier är högst med sju gånger så vanligt än övriga befolkningen.

Även Turkiet, Irak, Eritrea, Syrien och Irak är andra länder som ligger högt. Internationella forskare har kommit fram till att det inte är enbart socioekonomiska faktorer som skapat trångboddhet som ligger bakom en god miljö för Covid 19 att spridas i.

Svenska myndigheters råd tas inte på allvar utan man lyssnar hellre på sina egna ledare. De religiösa mullorna har stor makt när de predikar att viruset är guds straff mot de otrogna och att rättrogna muslimer skall vara skyddade genom sin tro.

 

Missriktad integration

När det muslimska civilsamhället får stå för integrationen i utanförskapsområden säger det en hel del om regeringen Löfvens politik.

 

Ibn Rushd är det studieförbund som möter invandrarna först. I själva verket är Ibn Rushd ett religiöst samfund och inte ett bildningsförbund. Man hävdar att man är en av de viktigaste integrationsresurserna.

Faktum är att Ibn Rushd, som ingår i muslimska brödraskapets nätverksstruktur i Sverige, lägger en stor del av sina studietimmar på folkbildning om Islam och arabiska. Tvärtom förstärks alla hinder för en lyckad integration istället för att medverka till den.

 

Arabiska och koranstudier har prioriterats framför utbildning som skulle gjort Somalisvenskarna bättre rustade att förstå vad som händer i det svenska samhället. I ljuset av Covid 19 har Ibn Rushd visat sig vara en faktor som förstärkt utsattheten hos en redan utsatt grupp.

 Fördelningen av utbildningstimmarna bör för regeringen tala ett smärtsamt språk.

Folkbildningsrådet är en ideell förening som varje år disponerar över 4 miljarder kronor för folkbildning.

Ingen transparens om hur våra skattemedel används

 

Socialdemokratisk integrationspolitik bygger på tillitsmodell som försatt en redan utsatt grupp i direkt livsfara samtidigt som folkbildningsrådet konsekvent motsätter sig en extern granskning av dess verksamheter.

 

Det är mot den bakgrunden som undertecknad skickat in en skrivelse till Kultur och fritidsnämnden att stoppa all utbetalning till Ibn Rushd och dess verksamhet i Växjö kommun. Se länk nedan

Stockholm ligger ett par veckor före övriga landet vad gäller smittspridning. Håller trenden i sig kommer södra Sverige nå sin topp under maj månad, främst då i utanförskapsområden.

Därav att det är så viktigt med god handhygien. Gud, Buddha eller Allah är inte störst utan det är vatten och tvål.

Länkar

Ibn-Rushd-skrivelse KoF

 

 

Christer Svensson (SD) Ledamot i Kultur och Fritidsnämnden