Debatt svar på Krister Fransson Kommunals debattartikel 14 januari obs ej införd i SMP - Sverigedemokraterna i Växjo

Debatt svar på Krister Fransson Kommunals debattartikel 14 januari obs ej införd i SMP

 

christer svensson

christer svensson
KF-ledamot
ersättare i RF
pol.sek
vice gruppledare

Kommunal utser skyddsombuden vid fikaborden

Sara

Sara Johansson
KF ledamot
ledamot i Utbildningsnämnden
ersättare i nämnden för Arbete och Välfärd

Vi vill börja med att tacka Krister Fransson för en saklig debattartikel. Vi ser hellre USA som en stark nation med nuvarande president som stärkt dollarn.

Allt färre går arbetslösa och bostadssituationen förbättrats.

I Sverige har svenska kronan tappat mot de flesta valutor, allt fler går arbetslösa och bostadssituationen har havererat.

Vi håller med Krister Fransson att skatten skall gå till vård, skola, omsorg och service. Skatten skall inte gå till ekonomiska migranter och dess anhöriga.

 

När migranterna ökar med över 100 000 personer varje år är det inte konstigt att frågan om migrationen överskuggar allt annat.

Sverige har ökat sin befolkning med en miljon invånare de senaste tio åren. De som kommer är till 90 procent ekonomiska flyktingar som vill få ett bättre liv.

10 procent är politiska flyktingar. Det finns också klimatflyktingar och det är svenskar som flyttar till varmare breddgrader.

Vi har själva flera vänner som bosatt sig i Thailand t.ex.

 

För bara en generation sedan kunde en förälder försörja en hel familj. Det var på den tiden Sverige hade arbetskraftsinvandring och vederbörande kom i arbete från första dagen med lågt skattetryck.

Idag råder bidragsinvandring och det tar ett decennium innan hälften fått ett arbete. Oavsett vilket yrke det handlar om är språket nyckeln till anställningskontraktet.

 

Vi kan inte tumma på att man behärskar svenskan i vården för att säkra välfärden. Samtidigt som Sverige ligger i topp när det handlar om skatter.

 

LO:s största förbund är Kommunal som årligen stött Socialdemokraterna med tre miljoner kronor i partistöd. Dessutom satsade fackförbundet tio miljoner extra kronor i valrörelsen 2018 – för att få medlemmarna att rösta rött.

När framgångarna uteblev drog man in partistödet.

Det är glädjande men tyvärr allt försent.

 

Sverige har haft en exceptionellt orolig period bakom sig. Om inte annat med anledning av de återkommande sprängningarna, knivskärningarna och skjutningarna som påminner befolkningen på daglig basis.

Det är inte konstigt att Krister Fransson får till svar från sina medlemmar att de vill ha bort kriminaliteten från våra gator och hem.

Drabbas arbetsgivaren av oförutsedda kostnader är det inte konstigt att silverbrickan gapar tom.

 

Att skyddsombuden utses vid fikabordet…. Är det så seriöst man ser på det?  Och ja, de gör ett fantastiskt jobb både skyddsombud och regionala skyddsombud.

Frågan gäller om de ska vara politiskt utsedda och utbildade eller inte. Vi har samma åsikt som Krister Fransson, arbetsmiljön är viktig för alla med skillnaden att vi tycker det ska vara oavsett fack och politisk tillhörighet.

 

Jobba utan anställningsbevis? Har Krister hört om korttidsanställningar?

De följer de avtal och lagar som Kristers förbund och parti varit med om att instifta och förhandla fram, Krister klagar på det som man själva har arbetat fram tillsammans med arbetsgivaren.

Du är som förstamajtalen där man klagar och demonstrerar mot det man själva skapat. Vi vet i dag att den ekonomiska invandring vi har fått till Sverige utom all kontroll inte har utbildning, många analfabeter och vi hör socialdemokratiska kommuner säga att dessa aldrig kommer i jobb utan ser fram emot en tid i Sverige på bidrag.