Debattsvar på Anna Tenje och Oliver Rosengrens debattartikel 2020-02-27 ej publicerad i SMP än - Sverigedemokraterna i Växjo

Debattsvar på Anna Tenje och Oliver Rosengrens debattartikel 2020-02-27 ej publicerad i SMP än

christer svensson

christer svensson
KF-ledamot
ersättare i RF
pol.sek
vice gruppledare

 

Konsten att kasta sten i eget glashus eller minnet är kortare än en mandatperiod

Pernilla Wikelund

ordförande SD Växjö
ledamot i Nämnden för Arbete och Välfärd(NAV)
ersättare i omsorgsnämnden(ON)

Kommunalråden Tenje och Rosengren ondgör sig med all rätt över regeringen och statsministern. För att lösa problem måste man kunna se dem. Moderaterna vaknar äntligen upp och inser vilka enorma bekymmer Sverige och Växjö har. Regeringen sover fortfarande Törnrosasömn och har helt tappat kontrollen. Stefan Löfven är Sveriges sämsta statsminister genom tiderna men sitter kvar eftersom bättre förmåga saknas i S – leden.
Kommunalråden kastar dock sten i glashus när minnet visar sig kortare än vad en mandatperiod är lång. Samtliga partier som varit i regeringsställning de senaste 30-40 åren är ansvariga för den samhällsutveckling vi ser. Den näst sämsta statsministern genom tiderna var Fredrik Reinfeld som såg till att vi inte bara öppnade våra hjärtan utan även plånböckerna. Han ansåg att försvaret var ett särintresse och körde Sverige i sank.

Nuvarande regering har fortsatt på samma inslagna hjulspår där vi ser ut att sitta fast för överskådlig tid.
Alla invandrare begår inte brott men de är i stor majoritet.

Sveriges befolkning har ökat med 1 miljon invånare på 10 år och befolkningen byts ut med att etniska svenskar flyttar utomlands. Vilka och hur många nytillkomna som faktiskt lever här har vi helt tappat. Har utanförskapsområde som Araby minskat på de 14 år som Moderaterna styrt i Växjö? Om svaret är nej har man misslyckats.
Att ta emot fler utrikesfödda analfabeter innan integrationen av de som redan kommit fungerade är oansvarigt.

Lag och ordning

 

Det vi i första hand måste inrikta resurser på är återvandring. Lag och ordning tillhör statens kärnuppgifter och måste upprätthållas och prioriteras högt.

Situationen med ett sextiotal områden klassade som antingen utsatta riskområden eller särskilt utsatta håller på att cementeras.

Polis, ambulans, räddningstjänst och andra viktiga samhällsfunktioner kan där inte fungera normalt.
Vi Sverigedemokrater satsar mer resurser till Polismyndigheten, Sveriges domstolar och kriminalvård.

Pinsamt blir det när Moderaterna som av rädsla för Sverigedemokraterna försatte sina chanser att regera nationellt lokalt också skyller på Socialdemokrater och regeringen.