En kortfattat rapport från byggnadsnämnden tor. 2019-04-25 - Sverigedemokraterna i Växjo

En kortfattat rapport från byggnadsnämnden tor. 2019-04-25

Hannes närbild IMG_5314 Frilagd

 

Tjänstemän presenterade några objekt och idéer ang. nya områden blandannat Ringberg Södra länken och Tofta sjöstad.

Jag hade några synpunkter på Ringberg och Tofta sjöstad. Jag tyckte att

byggnadsnämnden skulle avstyrka Förslaget med Tofta sjöstad pga. enorma

kostnader för vatten och avlopp, strandskydd samt risk för negativ inverkan

på Skirsjön. Andra höll med om detta men byggnadsnämnden valde att

tillstyrka förslaget.

De blågröna fick också igenom en ny ljusskylt på Tegnér gallerian under

den befintliga. Detta gick igenom med ”SD:s hjälp” med siffrorna 8 ja

mot 7 nej, Miljöpartiet röstade emot majoriteten.

Jag försökte vidare avslå några bygglovsansökningar med anledning av att

Bygget var på punktprickad mark och/eller att tomten inte fick byggas med

större yta/byggnad enligt detaljplan.

Det blev nedröstat även om jag

föreslog att byggnadsnämnden skulle gå på Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut!

 

Jag fick höra att detaljplanerna var gamla och OM de hade varit nya så

hade vi tillåtit detta, därför tillåter byggnadsnämnden det. Samma

gällde strandskydd, lagarna nu kommer SÄKERT att ändras i framtiden. Jag

påpekade att vi måste hålla oss till gällande planer och regler.

Hannes