SD Växjö - Sverigedemokraterna i Växjo

SD Växjö

En trygg äldre- och handikappomsorg

Växjö kommun ska genomföra utbyggnader av korttids-, trygghets- och seniorboenden.

Växjö kommun ska ha kostnadsfritt trygghetslarm för att äldre ska kunna bo hemma längre och känna sig tryggare med det.

Växjö kommun bör stimulera näringsidkare till att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar i det offentliga rummet.

Växjö kommun ska verka för att anställa fler personer med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar.

Tillbaka