SD Växjö - Sverigedemokraterna i Växjo

SD Växjö

Ett Växjö som håller samman

Stärka den kulturella sammanhållningen genom lokala kulturlotsar med uppgift att samla in, marknadsföra och integrera det lokala kulturarvet i välfärdens verksamheter.

Förenkla möten över generationer både inom arbetslivet och privatlivet.

Arbeta för att landsbygden kan hållas levande för företagande, lantbruk och skola. Det ska finnas infrastruktur så det är lätt att koppla samman stad och landsbygd

Tillbaka