Handels bryter mot principen om Allas lika värde - Sverigedemokraterna i Växjo

Handels bryter mot principen om Allas lika värde