Kommunfullmäktige 2019-02-26 - Sverigedemokraterna i Växjo

Kommunfullmäktige 2019-02-26

KF-gruppen-2019-02-26

Sista KF-mötet med det gamla voteringssystemet dock med replik från talarstolen SD-gruppen var 2 man kort gruppledaren Conny var på semester och ersättaren Gustav Petterson sjuk

Det hade det fina med sig att ytterligare en av våra ersättare fick tillfälle att göra premiär från talarstolen ersättaren Hannes tjänstgjorde i Connys frånvaro(därmed att vi hade full bemanning)

Vi fick information av Regionfullmäktiges ordförande Mikael Johansson (M),  om planerna på ett ev. nytt sjukhus i Växjö

Efter det vidtog Stefan Johansson, ordförande i Sister City Soccer Cup, han informerade om fotbollsutbytet med Växjö kommuns vänort Duluth i Minnesota USA(läs mer om Sister City Soccer Cup på deras hemsida)

Arbetet med Växjö stations-och Kommunhus

Därefter vidtog en av Kommunfullmäktiges stående punkter Information om arbetet med Växjö stations- och kommunhus av KS ordförande Anna Tenje

Vi fick information om att bygglov var beviljat och att väderskydd skulle resas i mars trästommen monteras under väderskyddet

Vi fick också veta att nu  påbörjas programarbetet för gestaltning av Pär Lagerkvistsplats och Norra Bantorget samt för Klosterbron mot Söder.

Kommunstyrelsen fick svidande kritik av revisorerna vad gäller ändamålsenligheten i investeringsplanering och den interna kontrollen av densamma

 

 

 

 

 

 

 

Ledamöternas och ersättarnas frågestund

Christer Svensson alltid lika debattsugen

Christer Svensson alltid lika debattsugen

 

Under punkten Ledamöternas och ersättarnas frågestund ställdes 14 st sk.”Enkla frågor” varav en av vår vice gruppledare Christer Svensson se fråga enkel_fraga_till_Anna_Tenje

interpellationer

 

interpellationer 4st interpellationer ställdes varav en var från Christer Svensson(SD)Rok-Interpellation-SD-(002)

motioner

4 st motioner behandlades även varav 2 st var från Christer Svensson(SD)

medborgarförslag

4 st medborgarförslag behandlades även ett av dem §19 medborgarförslag om att ta fram handlingsplan för särskilt begåvade barn var helt i linje med våra visioner

Alexander var uppe och talade för medborgarförslaget och yrkade att Kommunfullmäktige  bifaller den

Sverigedemokraterna reserverade sig självklart på samtliga punkter som inte beslutades enl. våra yrkanden det vill säga bägge vårs motioner och medborgarförslaget enl. § 19