Kommunfullmäktige möte 23 april 2019 klockan 14:00-18.00 - Sverigedemokraterna i Växjo

Kommunfullmäktige möte 23 april 2019 klockan 14:00-18.00

KF-gruppen-2019-02-26

 

 

Information från Owe Svensson, ordförande i Åby/Tjureda IF

Mycket intressant information om den stora föreningen i den lilla byn rekommenderar se på webbsändningen

Länk nedan

Information om resultatet av Växjö kommuns miljöprogram 2018

Länk nedan

Årsredovisning 2018 för Växjö kommun

Se webbsändning länk nedan

Revisionsberättelse för Växjö kommun 2018 samt frågan om ansvarsfrihet

Information om Växjö station och kommunhus

Länk nedan

Ledamöternas och ersättarnas frågestund

hannes

och Hannes Jónsson

Christer Svensson alltid lika debattsugen

Christer Svensson alltid lika debattsugen

Här ställde både Christer Svensson och Hannes Jónsson frågor enl. infogad dokument nedan

 

Framställda interpellationer

Interpellationssvar från Pernilla Tornéus (M) utbildningsnämndens ordförande till Malin Lauber (S) om hemmasittare från skolan

Interpellationssvar från Oliver Rosengren (M) ordförande i nämnden för arbete och välfärd, till Maria Garmer (V) om krav på ungdomar som söker feriearbete

Rekommenderar samtliga att ta del av svaret från Oliver Rosengren webbsändning länk nedan

Motion om sexistisk reklam- Henrietta Serrate (S), Julia Berg (S), Emelie Öberg (S) och Lisa Larsson (S)

Medborgarförslag om att bygga om ”Feret-bron” i Öja by Gemla, för att tillgängliggöra för ryttare

Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder och styrelser under 2018

Redovisning av beslut i ärenden väckta genom medborgarförslag där beslutanderätten överlämnats till nämnd – mars 2019

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag som har kommit in före den 1 mars 2019

Kö avgift för kommunal bostadsförmedling för perioden 1 juli 2019 till den 30 juni 2020

Kommunens revisorers granskning av kommunstyrelsens investeringsplanering

Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige – Lennart Adell Kind (L)

Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige – Mikael Virdelo (M)

Valärenden

Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag

Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag

Meddelanden till kommunfullmäktige