Kort rapport Årsmötet 2019 - Sverigedemokraterna i Växjo

Kort rapport Årsmötet 2019

Årsmötet för SD Växjö hölls som planerat

Tisdag 29/1 kl. 19.00 på 4 krogar Konferensvåning plan 2 Vattentorget 5 Växjö

AndersOlin

utbildare

Till ordförande för Årsmötet valdes RO det vill säga RiksOmbudsman Anders Ohlin

Valberedningen hade gjort ett utmärkt arbete

Deras strategi var att blanda in lite erfarenhet med nytt antogs enhälligt

Till ny styrelse valdes

5  ordinarie: ledamöter

 

3 suppleanter

Det konstituerande mötet hölls i partilokalen strax efter Årsmötet

ordinarie ledamot Håkan Sjöland frånvarande.(sjuk)

Alexander Harrens går upp till ordinarie och får rösträtt.

Röstlängden fastställdes till 5 röstberättigade.

Till sekreterare i kommunföreningen valdes Ann Gunnarsson  Successiv övertagande det vill säga övetagandet  sker undan för undan erfarenhetsåterföring från Alexander som även hoppade in som sekreterare vid detta möte.

 

Till kassör i kommunföreningen valdes Hannes Jonsson Successiv övertagande det vill säga sker undan för undan erfarenhetsåterföring från Christer Svensson(kassör styrelsen 2018)

Övrigt rutin som nytt organisationsnummer och Bankkonto var redan förberett av vår utmärkta ordförande