Kort rapport Tekniska Nämnden 2019-05-16 - Sverigedemokraterna i Växjo

Kort rapport Tekniska Nämnden 2019-05-16

vy-AVC

 

8:30 – 12:00, Kretsloppsparken,

Norremark

VD, Jessica Cedervall presenterar Södra Smålands Avfall & Miljö(SSAM)

 

Från och med 1 januari 2019 är det ett nytt

bolag som sköter avfallshanteringen

 

i Lessebo,

Markaryd,

Tingsryd,

Växjö och

Älmhults kommuner.

Södra Smålands avfall

och miljö, SSAM heter det nya regionala

bolaget.

 

SSAM ansvarar för all avfallshantering som

exempelvis sophämtning,

 

återvinningscentraler och slamtömning för

ungefär 140 000 invånare i de fem

ägarkommunerna.

SSAM är en

sammanslagning av avfallsverksamheterna

i respektive kommun. Syftet med

samordningen är att utveckla

avfallshanteringen i hela regionen.

Under 2019 införs också fastighetsnära

insamling i fyrfackskärl i Lessebo och Tingsryd.

start=”2020″>
2020. är det sedan dags för Växjö, Markaryd

och Älmhult att få samma sorteringssystem

där förpackningar, tidningar, mat- och

restavfall sorteras i två kärl hemma vid

tomten.

Det formella mötet

14:00-15.40, tekniska nämndens sammanträde,

A-salen i kommunhuset

Många Socialdemokrater var på budgetmöte

1 st person från allmänheten var närvarande

 

Under punkten information från ledamöterna och ersättarna

Berättar ordf. att nämndens arbetsutskott varit på utbildning

Med fokus på ledamots förhållande till tjänstepersoner.

 

Det vill kort säga att politiken bestämmer vad som skall göras

Tjänstepersonen bestämmer hur det skall göras.

Hon passar också på att informera oss om att hon deltagit i att inviga

Hovs Aktivitespark den 8/5 se länk nedan

 

Vi hade att ta ställning till

2st medborgarförslag

Renhållningstaxa 2020

Budgetuppföljning fördjupad prognos

Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning år 2020

Projekt Blåsmaskiner Sundet

 

 

 

Per Nilimaa