Kort rapport Tekniska Nämnden 2020-02-27 - Sverigedemokraterna i Växjo

Kort rapport Tekniska Nämnden 2020-02-27

P1010510

 

Information från ledamöter och ersättare i tekniska nämnden och från tekniska förvaltningen
ordf Sofia Stynsberg (M) informerar om ny rutin för anmälan av frånvaro till nämndens möte.Nämnden beslutar att byta sammanträdestid från den 30 april till den 29 april.

Fyrfacksinsamlingen

Sofia Stynsberg informerar om att hon tillsammans med Martin Edberg (S) har träffat fastighetsägare för att diskutera bland annat fyrfacksinsamling.

Möte med trafiknämnden Regionen

 

Sofia Stynsberg informerar också från ett möte med trafiknämnden på Region Kronoberg där bland annat stationsområdet, kommande trafikupphandling och linjeutredning diskuterades.

Höga Vattenflöden

Malin Engström, förvaltningschef, informerar om de höga vattenflödena i kommunen.

Sjömiljöansvarig och säkerhetschef har regelbunden kontakt och har också kontakt med omkringliggande kommuner om läget och prognoser framåt.

Situationen är allvarlig just nu. Mycket nederbörd under lång tid har fyllt på systemen och det är väldigt mycket vatten som ska transporteras ner mot havet.

Kylan just nu dämpar flödena men mer nederbörd är på väg. Det man arbetar med nu är sjöreglering.
Detta har gjorts förebyggande men nu försöker man bromsa vatten för att hjälpa kommuner nedströms.

Förorenade massor

Engström informerar om slutrapporten för Geometriparken. Under byggnationen har förorenade massor påträffats vilket har fördyrat projektet men det finns även andra faktorer som påverkat kostnaderna och kostnadsbilden.
Parkeringstaxan

Engström informerar om en försening av omskyltning för parkeringstaxan så den nya taxan kommer inte träda i kraft före den 3 maj 2020.

Allvarligt problem med elbilar

Ingemar Ljungcrantz (M) tar upp frågan om konsekvenser när elbilar fattar eld. Det går inte släcka bränder i elbilar och detta bör Region Kronoberg beakta vid upphandling

7 st medborgarförslag + en skrivelse och ett yttrande se protokoll länk nedan

Länkar

protokollet