Kort rapport Tekniska Nämnden 2020-03-26 - Sverigedemokraterna i Växjo

Kort rapport Tekniska Nämnden 2020-03-26

GC-vag i naturmiljo

Endast ordinarie ledamöter var närvarande och tjänstgörande ersättare En på distans

Mitt intryck var att samtliga var inställda på att snabba upp mötet

Information från ledamöter och ersättare i tekniska nämnden och från tekniska förvaltningen

Ordförande Sofia Stynsberg (M) informerar om att tekniska förvaltningen fortsätter att fungera som om det vore normalläge trots den speciella situation som vi befinner oss i.

Hon informerar också om att man haft möte med revisorerna gällande Årsrapport 2019.

 

 

Förvaltningschefen informerar

Malin Engström, förvaltningschef, informerar om att verksamheten på förvaltningen fungerar bra men att frånvaron är högre än vanligt. Många möten sker digitalt genom Teams

Nedblåst Träd

Malin Engström informerar också om att det blåst ner träd på Västra Esplanaden och att man därför tittat över andra riskträd.

Vid Stortorget står två träd som är så dåliga att de behöver tas ner.

I väntan på tillstånd från Länsstyrelsen får de stå kvar så länge det inte börjar blåsa

Johnny Werlöv (V) undrar om de kommer att ersättas av nya träd och Malin Engström svarar att det kommer de att göra.

Information om avgiftsfri parkering 2020

med anledning av näringslivets svårigheter i uppkomna situation önskar Växjö kommun bistå efter bästa förmåga.

Av nämnda anledning har tekniska nämndens ordförande, på delegation, beslutat om omedelbart införande av avgiftsfri parkering i Växjö centrum. Beslutet gäller från den 19 mars 2020 och ca 3 månader framåt

Vid fråga svarades att ”det kan bli längre och kortare” detta är mer att se som en test

Parkeringsregler

OBS samtliga parkeringsregler gäller som vanligt förutom att det är gratis att parkera

Därutöver var det 2st Yttrande över medborgarförslag och 2st medborgarförslag

Varav en var av mycket stort intresse för mig som före detta tillgänglighetskonsult

Medborgarförslaget gällde att förbjuda samtliga s.k. Trottoarpratare i Växjö City”

AU föreslog avslag Jag Per Nilimaa (SD) yrkade på bifall som ensam ledamot av 15

Försökte argumentera med de vanliga argumenten för tillgänglighet, självklart fick jag ingen med mig

Förslaget avslogs Jag reserverade mot beslutet enl. reservation se nedan

Lägger även upp Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats i Växjö Kommun se nedan under länkar