Kort rapport Tekniska Nämnden TN 2019-11-21 - Sverigedemokraterna i Växjo

Kort rapport Tekniska Nämnden TN 2019-11-21

20170510_133745
 

Information från ledamöter och ersättare i tekniska nämnden och från tekniska förvaltningen´

ordf. informerar att hon besökt Vietnam tillsammans med tjänstepersoner från VA-avdelningen främsta syftet var rening av kanaler.

och att hon deltagit i möte med Trafiknämnden för framtagagande av underlag för upphandling av el-bussar

hon var även med på ett direktmöte i Hovshaga om samtal om den nya rondellen i stadsdelen

och ett möte med fastighetsägarna om nya parkeringsavgifter i centrum

 

Förvaltningschefen informerar

förvaltningschefen informerar om höstens resultat från Temperaturmätaren.

Tekniska Förvaltningen(TF) har något sämre resultat i september jmf. mot undersökningen från mars 2019

Svarsfrekvensen var 83,9 procent för Tekniska Förvaltningen (TF)

Träd priset

den 19nov 2019

delades Trädpriset ut för sjunde gången

Huvudpriset gick till Elisabet Ardö och Tomas Lindberg på Norr i Växjö

för bevarandet av en gammal ek på deras tomt.

Priset för årets exotiska gick till Bostadsföreningen ”ByalagetKronoberg” på Hovshaga för en äkta kastanj

Växjös Trädpris instiftades 2013

Jyryn består av

  • Sofia Styngsberg(ordf TN)
  • Göran Svantesson(stadsträdgårdsmästare)
  • Henrik Wibroe(stadsarkitekten)

Priset  består av 5000kr + ett diplom och en skylt att sätta upp i Trädgården

Därutöver hade vi information  från SSAM och Budgetuppföljning med fördjupad prognos 2019 läs mer i protokollet länk nedan

För mer detaljer om Trädpriset se länk nedan