Kultur och Fritidsnämnd 2020-04-15 - Sverigedemokraterna i Växjo

Kultur och Fritidsnämnd 2020-04-15

Angelika Bengtsson Christer vid växjö Björnen

 

En medarbetare på Förvaltningen lämnar oss och väljer att gå till Alvesta kommun (Alvesta har plockat flera personer senaste tiden från Växjö kommun, de är att gratulera till löneökning).

Tipshallen

Växjö DFF, med knaper ekonomi, ansöker än en gång att få ta över Tipshallen. Förvaltningen kommer driva ärendet politiskt med återkoppling i maj månad.

Ekonomi

Vi som förvaltning kan inte bära kostnaden och absolut inte VDFF. Bättre konstgräs och som byts ut oftare till högre kostnad och det skall finnas Omklädningsrum i anslutning. Läktare som står längre från planen.

VDFF står för ca 18 procent av hyresintäkter. KFN ser att Öster och VDFF samsas om Myran men det råder inte vi över.

Rusta upp Värendsvallen ett alternativ. Östra IP att rusta upp den ett tredje alternativ. Det har varit extremt många kockar i den här soppan. En långbänk.

 

Pastor Lax – Corona tider. Det presenterades inte på FB som ett konstverk. En del trodde att kommunens sida var kapat. En tråkig historia som fått för mycket uppmärksamhet, inte minst i Smp.

  

– Corona info.

Växjö Lakers har behov av en fjärde ishall. Vi ser att tre isytor är i minsta laget. De har startat igång en tjejverksamhet. Konståkarna kommer i kläm med sina träningstider.

Ekonomiskt slår hårdare än vad vi trodde.

Prel. mars – juni kommer vi förlora 1,3 miljoner i intäkter plus Bomässan som ligger på ca 300 000 kr. Tips på att göra, den listan är starkt begränsat.

Däremot har observerats att många är utomhus och grillar och är vid stränderna senaste veckorna.

– också Corona relaterat. Frågan hur vi gör med Nationaldagsfirandet.

Scensommar: är också en svår nöt att knäcka. Avtal skrivna så att artisterna får sitt gage även om evenemanget blir inställt.

Förseningsavgifterna på biblioteket är borttagna. Cafét på biblioteket är stängt tillsvidare.

Konsthallens verksamhet; det blir ingen försäljning av konsten i närtid. Friaordets hus håller på att lämna sitt hus för flytt till konsthall, vilket medför kostnader. ”Glas gatan” på Sandgärdsgatan.

Ett påkört konstverk är snart på plats igen, försäkringsfrågor har gjort att det dragit ut på tiden.  Hela kommunen har en särredovisning för allt som drabbar kommunen på grund av Corona.

 

Möjligt vi använder oss av sparade pengar p.ga Corona. Då Anna-Karin även sitter i en krisnämnd backar förvaltningschefen upp hennes frånvaro.

Ordf. Jon Malmqvist (KD) berättar om besöken på de fem ridklubbarna och deras anläggningar. Där minst 2 Milj kr kommer fördelas.

kultur och fritidsnämnden (KFN) byter nämndsekreterare.

Äntligen har vi en på heltid. Daniel som lämnar går tillbaka till Miljö och hälsokontoret. Catarina är ny från 1 april. Hon är den fjärde sekreteraren på kort tid i nämnden. Catarina är snarare nygammal i nämnden då hon sammanlagt har 22 år på nacken i kommunen.

Ann-Sofie: presenterar ekonomin. Ett minus på 36 000 kr jan – mars. Stöd och utveckling visar på 124 000 kr plus.

Fritidssidan plus 2,08 mkr plus. Kultur och bibliotek plus 3 mkr. Sammantaget 5,8 mkr plus som är relaterade till bidragen som inte är utbetalade.

Effekten för Corona kommer längre fram i tid. Hösten kommer bli hektiskt! Tjänstemannasidan drar igång med det man vet med en internbudget.

Presentation bifogas protokollet. Åtgärder för att minimera negativ påverkan på verksamhet och ekonomi.

Medborgarförslag om Fritidsbank. Håkan Franzén tycker det gått prestige i frågan. Votering slutar 9 – 6 till ordförandes förslag till beslut.

Ekonomin tillåter inte på långtid att vi kan starta fritidsbank. Billigaste varianten ligger på 300 000 kr. Beslutades om att vi ska utreda om andra huvudmän kan driva fritidsbank. Ett 50 tal kommuner driver fritidsbank på knappt 100 platser där ca 650 personer är sysselsatta. Normalt sett är den personen anställd av kommunen.

Detta är en fråga som S + V drivit i flera år men fått nej lika länge.

Yttrande om att införa en fritidsbank. Även här avslag som inte gick till votering.

V – skrivelse om konsthallen besvaras med att frågan inte längre är aktuell.

Stipendier

Stipendier utdelning till ideellt ledarskap – 18 nomineringar, 9 olika idrotter.

  1. Klara Jörnehag 18 år, ledare i VDIF.
  2. Krister Hall 65 år Öjaby IS.
  3. Zlate Makowski lägger all sin fritid på Växjö Ravens Basket.

Kulturpriser – Bakgrund så ska man belönas särskilt värdefull insats, ska ha anknytning till länet. Extra framgångsrik under året. Kom in 7 förslag som blev fyra, enades om: Birgitta Hansson ordf. i Elins Wägners Lilla Björka.

Kulturstipendier 2 st. högst 25 år, är målmedveten. Får 25 000 kr. Kyrkomusikerna Samuel Sassersson och Alicia Kerrolf, balettakademi, dans är besluten att erhålla prisen.

Frågan är om priserna kan delas ut på Nationaldagen. Alexander frågar om inte nämndens ledamöter kan få se vilka som vunnit i handlingarna till nämndsmötet men får till svar att det skall hållas hemligt till själva nämndsmötet hålls.

Själva juryn består av presidiet och kulturförvaltningen.