Kultur och fritidsnämnden sammanträde 2020-05-13 - Sverigedemokraterna i Växjo

Kultur och fritidsnämnden sammanträde 2020-05-13

videomote

 

christer svensson

christer svensson
KF-ledamot
ersättare i RF
pol.sek
vice gruppledare

Alexander Harréns

Alexander Harréns l edamot Kommunfullmäktige ersättare Kultu och fritidsnämnden

Presidiet i Galaxen och övriga i nämnden uppkopplade via Teams klockan 14.00

Förra veckan ställdes scensommar in p.ga Coronaviruset.

Vissa aktiviteter kommer dock att genomföras som vänder sig till barn och ungdomar.

Biblioteket öppet som vanligt men alla programpunkter inställda. Uteblivna intäkter Medley se länkar nedan,och caféet Alma (stängt) hyran nästan nere på noll från dem.

Ett dödsfall har hastigt kommit på Arena service. Verksamhetsutvecklare där har vi haft 100 sökande till den tjänsten.

Idag enats om intervju på sex personer av dem. Målet att den personen kan börja 1 september.

Fritidschefen: informerar om att  Enkät gått ut till idrottsklubbar där över 20 procent är bortfall i medlemsintäkter, kioskverksamhet stort tapp med. Över 50 % uppger att de drabbas av intäktsbortfall.

Inomhusidrotter minskade kostnader (tur i oturen att säsongen i stort sett var över) utomhusföreningar drabbas överraskande nog stort av medlemsavgifter. Medley önskar sänkt hyra, marginalerna är små för att överleva.

Gräsklipparfrågan lever vidare. Beslut i fråga snabbar på, helst i juni, för sista ansökan är i höst.

Lammhultsbadet är förslag att dela upp dagen som ett förmiddags och ett eftermiddagspass på 4 h vardera. Simhallar begränsar inte av 50 personers regeln. Och att ta bort årskorten. Sommar simskola pågår som vanligt.

 

Vi har avslutat biljetcenter 1 april och går bra att lösa in presentkort till 1/9. Ekonomiska läget är ansträngt men vi kan inte se lika tydligt hur svårt de har det.

Avtal skrivna så föreningar får ersättning även om evenemang ställs in. Plexiglas har sats upp på bibblan.

Färre barn har besökt lokalen. Konsthallen stängd för renovering. Försäljning av kommunens konstföremål har flyttats till hösten.

Duris och Molis se länk nedan  kommer renoveras upp. Alexander frågar om skrivar och E-sport hur verksamheten ändrats och svaret att begränsningar och mer på distans och antal personer begränsas men exakt insatt är inte vederbörande att svara.

Biblioteket: Alexander frågar om 2019 års statistik där fysiks besök minskad (men stängd då i juni) men ökat webbesök.

Det finns ingen mätning i korrelation menar Alexander men Lina på biblioteket hävdar att det ser vi att det finns. Aktiviteter ligger på drygt 1000 vilket är samma som 2018 och där hälften är barn. Små avvikelser som kommer rätta till sig till sommar.

 

Om ekonomin jan-april Vi lämnar en budget i balans. Corona bortfall i prognos på 1.6 milj.kr för uthyrning. Effektivisering svårt att genomföra på ökad belägningsgrad på lokaler när Corona sätter stopp. Internkontrollplan fördröjdes från december till maj p.ga omorganisation i förvaltningen.

Punkt 10 SD skrivelse om indragning av studiestöd till Ibn Rushd. Mötets mest diskuterade punkt. Som väntat. Undertecknad skickade in skrivelsen för at hindra att skattepengar går till våldsbejakande extremism. Jag begärde votering som slutade 1-14. Alexander yttrade sig i ärendet som Håkan (V) tog replik på och jämfördeIbn Rushd (IR) med Sverigedemokraterna (SD).

Kulturchefen Anna-Karin flikade in att vi har avstämning varje år med alla studieförbund.

Avslutningsvis berättade Förvaltningschefen att nationaldagsfirandet kommer sändas i kommunens kanaler och att staden kommer flaggas extra mycket med svenska flaggor i samverkan med Citysamverkan.

Vad gäller Karl-Oskar firande i augusti gäller det att ha is i magen men det ser dyster ut för att den sa kunna äga rum. Här är det allt eller inget och genomföra Karl Oskar firande (KO) i begränsad omfattning är inte möjligt med så mycket folk som brukar vara i centrum.