Medlemsbrev - Sverigedemokraterna i Växjo

Medlemsbrev

Parlamentariska gruppen IMG_5297 Frilagd

Inbjudan till Sverigedemokraterna Växjös Parlamentariska gruppmöten 2020

conny Lindal

Conny Lindal
KF-ledamot (gruppledare) 2019 ersättare Byggnsdnämnden Växjö
Kommun

Den parlamentariska gruppen och nämnder, som består av:

christer svensson

christer svensson
KF-ledamot
ersättare i RF
pol.sek
vice gruppledare

 • Conny Lindahl,
 • Sara Johansson,
 • Christer Svensson,
 • Alexander Harréns,
 • Pernilla Wikelund,
 • Hannes Jonssón,
 • Romeo Pettersson,
 • Ulrika Månsson
 • Per Nilimaa,

bjuder in nya och gamla medlemmar till våra gruppmöten under hela den återstående mandatperioden till valet 2022.

Vi bjuder in dig som medlem att bli delaktig i gruppens genomgång och beslut i ställningstagande inför kommunstyrelsens sammanträden.

Detta är en möjlighet för dig som är lite mer intresserad och kanske vill få en uppfattning om vad det handlar om, för att senare själv engagera dig i aktivt politiskt arbete.

Anmälan sker senast fredag före aktuellt möte till

Gruppledare

eller till

Politiske sekreteraren

Christer Svensson

 • Vid anmälan uppge namn och medlemsnummer.
  Våra möten har vi på måndagar klockan 18.00 i Kommunhuset inför KS, Kommunstyrelsen,
 • där vi diskuterar aktuella frågor som kommer upp på KS dagen efter (tisdagar klockan 13.30).
 • Första punkten på dagordningen är alltid vem som ska leda det aktuella mötet i egenskap av ordförande Vilket gruppledaren brukar väljas till

OBS

Först till kvarn gäller, då det är begränsat utrymme sätter vi ett maxtak på fem personer.

 

Datum som är planerade för 2020 är:

 • 3/2
 • 9/3,
 • 6/4,
 • 4/5,
 • 25/5,
 • 17/8,
 • 7/9,
 • 5/10,
 • 2/11
 • 30/11

Varmt välkomna hälsar Conny och Christer