Sverigedemokraterna Växjö - Sverigedemokraterna i Växjo

Sverigedemokraterna Växjö

Välkommen till Sverigedemokraterna i Växjö


Pernilla Wikelund
Ordförande
pernilla.wikelund@sd.se


Conny Lindahl
Gruppledare
conny.lindahl@sd.se

De senaste nyheterna från oss

 • Hannes närbild IMG_5314 Frilagd

  En kortfattat rapport från byggnadsnämnden tor. 2019-04-25

   

  Tjänstemän presenterade några objekt och idéer ang. nya områden blandannat Ringberg Södra länken och Tofta sjöstad.

  Jag hade några synpunkter på Ringberg och Tofta sjöstad. Jag tyckte att

  byggnadsnämnden skulle avstyrka Förslaget med Tofta sjöstad pga. enorma

  kostnader för vatten och avlopp, strandskydd samt risk för negativ inverkan

  på Skirsjön. Andra höll med om detta men byggnadsnämnden valde att

  tillstyrka förslaget.

  De blågröna fick också igenom en ny ljusskylt på Tegnér gallerian under

  den befintliga. Detta gick igenom med ”SD:s hjälp” med siffrorna 8 ja

  mot 7 nej, Miljöpartiet röstade emot majoriteten.

  Jag försökte vidare avslå några bygglovsansökningar med anledning av att

  Bygget var på punktprickad mark och/eller att tomten inte fick byggas med

  större yta/byggnad enligt detaljplan.

  Det blev nedröstat även om jag

  föreslog att byggnadsnämnden skulle gå på Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut!

   

  Jag fick höra att detaljplanerna var gamla och OM de hade varit nya så

  hade vi tillåtit detta, därför tillåter byggnadsnämnden det. Samma

  gällde strandskydd, lagarna nu kommer SÄKERT att ändras i framtiden. Jag

  påpekade att vi måste hålla oss till gällande planer och regler.

  Hannes

   

  0
 • P1130891

  Kort rapport Region Fullmäktige 2019-04-24 kl.0.9.00-17.00

   

  RF-ersättarna Per Nilimaa och Christer Svensson var kallade till mötet Per Nilimaa ersatte Simon Bring, som hade förhinder på förmiddagen

  Efter lunch kom Sinon och Per blev ersättare Christer hade ett möte i Kulturnämnden som han måste prioritera

  Frågor om säkerheten ställdes av både Christer och Melena

  • Melena om säkerheten på bussar
  • Christer om säkerheten under möten

  Interpellationsdebatten

  Mycket intressant interpellationsdebatt
  Följande interpellationer hade inkommit till mötet

  • Interpellation från Helen Bengtsson (S) till trafiknämndens
  • ordförande om arbetspendling sträckan Skåne – Älmhult.
  • Interpellation från Frida Christensen (S) till hälso- och
  • sjukvårdsnämndens ordförande angående förebyggande och
  • behandling av spelberoende i Kronoberg.
  • Interpellation från Henrietta Serrate (S) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande om barns rättigheter i hälso- och sjukvården i Region Kronoberg.
  • Interpellation från Karl Paine (S) till personalutskottets ordförande om samtalsstöd till Region Kronobergs medarbetare.
  • Interpellation från Carl-Olof Bengtsson (S) till regionstyrelsens ordförande angående nya vårdcentraler.
  • Interpellation från Carl-Olof Bengtsson (S) till regionstyrelsens ordförande angående sjukvårdens ekonomi.

  Enkla Frågor

  Inför mötet har följande frågor inkommit:

   • Fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande angåendefallolyckor till följd av vintervädret
   • Fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande angående hospice i Kronoberg
   • Fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande angående information på lätt svenska
   • Fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande angående högkostnadsskydd över regiongränser
   • medborgarförslag(7 st)

    medborgarförslagen varierade från biljettpriser till frågan om hospice

  dessa skickades i vanlig ordning till lämplig nämnd för behandling

   

   

   

  0
 • Christer Närbild IMG_5246 Frilagd

  Klimatstrejk på riktigt 18 mars insändare i Växjöbladet Kronobergaren

   

   

  Skolungdomar skolkar från skolan med motivering att rädda klimatet medan vi vuxna okritiskt hejar på. Vi klimatstrejkar en gång i veckan, släcker lampor och sopsorterar. Vi pantar burkar och letar efter ekologiska grönsaker i matbutiken.

  Ditt sparande

   

  Men hur många av oss har klimatsäkrat sin fond- och aktieportfölj? Ditt sparande har en stor inverkan på klimatet.

  Betydligt mer än när du återvinner burkar eller tar ett flyg mindre per år. Är du påläst kan du göra investeringar som är närmare 30 gånger mer effektiva för att minska ditt personliga koldioxidavtryck än att till exempel äta mindre kött, duscha kortare tid eller flyga mindre.

   

  Ett bra tillfälle att ta tag i frågan är när du får det orange kuvertet en gång om året och går igenom din pension. Då kan du gå in och göra förändringar i din premiepension.

  Är du ointresserad, vilket alltför många tyvärr är, blir din premiepension placerad i sjunde AP-fonden. Fonden kallas i folkmun för soffliggarfonden. Under 2018 investerade AP7-fonden i två Kanadensiska cannabisbolag – trots avrådan från AP-fondernas etikråd.

  Cannabis aktier

  Fyra miljoner svenska pensionssparare är delägare i cannabisaktier. Rimligtvis finns det en och annan Växjöbo som ovetandes tryggar sin pension genom cannabisaktier. Cannabis är olagligt i Sverige. Cannabisaktier är lagliga och så länge de inte är svartlistade kommer din ålderdom att tryggas med cannabisaktier.

  Negativ påverkan

  Varje krona du sparar i en fond påverkar negativt eller positivt hur USA, Kina och Indien uppfyller sina åtaganden i Parisavtalet. Som sparare påverkar du hur framtiden kommer att påverkas mer än något annat du gör. Hela 84 procent av allt kapital investeras idag utan hänsyn till klimat. Vad spelar det då för roll om du flyger mindre eller klimatsäkrat din villa när ditt sparande placeras i bolag som verkar i motsatt riktning?

   

  Christer Svensson

  Politisk sekreterare (SD) Växjö

   

   

  0
 • Romeo Närbild IMG_5259 Frilagd

  Rapport från Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-04-23

   

   

  I Galaxen, Biblioteket, 9.00 – 10.35

   

  Information om Nya Tobakslagen, Pia från Länsstyrelsen.

  Ny taxa för tillsyn av tobaksförsäljning. En liten tobaksaffär får betala 8 – 10 000:- för ansökan om försäljning under hösten.

  Budgeten ligger ok, intäkterna är inte periodiserade men det spelar ingen roll på helåret.

  Mötet var egentligen slut 10.10, men Anders berättade ett tag om SKL-konferensen tills klockan passerat halv elva.

   

   

  Rapport från

  Romeo Pettersson

  Mötesproffs

   

  0
 • B5108ED0-1D8A-4DC0-8B9E-48DE8F87B6F4

  Saras rapport Skolkonferensen april 2019

   

  Jag har varit på mycket givande dagar med SD:s politiker inom skolpolitiken, kommer verkligen hem med massa mer kunskap och peppad för arbete med Utbildningsnämnden!

  Våra riksdagsledamöter som finns inom Skolpolitiken presenterade sig och även deras sekreterare.

  • Det är Stefan Jakobsson,
  • Patrick Reslow,
  • Michael Rubbestad,
  • Robert Stenkvist,
  • Jörgen Grubb och pol sekr Carola Sunesson.

  De talade om sina områden de ansvarar för och hur de ser på politiken nu och framöver.

  Att lyckas och nå framgång

   

  En kille som heter Fredrik Bohm föreläste om att lyckas och nå framgång, en fantastiskt givande show. Snacka om att vara sååå taggad efter att ha lyssnat på honom, det handlade inte alls om politik utan förhållningssätt för att nå sitt mål.

  grupparbete

  Från eftermiddagen på lördagen tills vi slutade på söndagen var det grupparbete. Man hade fått välja olika intresseområden och blev indelade i grupper.

  Jag tillhörde gruppen Yrkeshögskolan. Ordförande och sekreterare utsågs. Vi visste i princip ingenting om detta så det var att läsa in sig och göra en vision för SD, komma med några ämnen som vi väljer att fördjupa oss i,

  • det blev bristyrken,
  • lärlingsplatser

  kopplat till språk i många delar och det har ju naturligtvis att göra med den stora mängden utrikesfödda som kommit hit, utan utbildning.

  Presentationsara

   

  Detta arbete skulle presenteras för de 200 deltagarna på söndagen. Jag tillfrågades om att presentera arbetet från vår grupp och förslagen som lämnades över till SD för att jobbas vidare med i Skolgruppen i riksdagen.

  Så nu hoppas man på att någon motion framöver handlar om Yrkeshögskolan.

  På söndagen bröts grupparbetet av en timme med Kristina Winberg som sitter för SD i Bryssel, en fantastisk kvinna som berättade hela 10-årsresan som aktiv SD i Jönköping,

  hoten och hatet och sen hur det är i Bryssel och pratade om hur EU mutar norra Afrikas länder med pengar för att stoppa migranterna.

  En del tar sig med Jetski över till Spanien..

  Vi ska vara tacksamma mot Danmark som har en fungerande tull och där stoppas många som annars ännu enklare hade tagit sig till Sverige. Vi har öppna gränser, inte en tullare i sikte säger hon som pendlar med bil Jönköping – Bryssel.

  Skolkonferensen är varje år och jag hade hört innan att de fem innan varit fantastiska och denna var över förväntan.

  Inspiration

  Sånt här gör att man bara älskar göra det man gör! Det kom ideer till motioner som jag kan lägga framöver, lite frågor man kan ställa i nämnden.

  Men snacka om att Skåne har ett försprång mot oss andra, de har verkligen tagit plats i politiken. Vi tar igen det nästa val!

  Som svar på en fråga som ställdes till mig innan jag åkte; SD är inte för hemundervisning men i något undantagsfall skulle man kanske kunna motivera det. Barn behöver träffa andra barn och även för lärande och allt ska kunna kvalitetssäkras.

  Hälsningar Sara Johansson som åkte i egenskap av ledamot i Utbildningsnämnden för SD

  0