Sverigedemokraterna Växjö - Sverigedemokraterna i Växjo

Sverigedemokraterna Växjö

Välkommen till Sverigedemokraterna i Växjö


Pernilla Wikelund
Ordförande
pernilla.wikelund@sd.se


Conny Lindahl
Gruppledare
conny.lindahl@sd.se

De senaste nyheterna från oss

 • christer Svensson

  SD Växjö säger nej till Vindkraft vid Uråsa flygfält

   

  Företrädare för Sverigedemokraterna har fått brev om det planerade vindkraftsparken i Uråsa. Tre veckor har man på sig att lämna synpunkter innan deadline 18 december. Efter klagomål förlängdes tidsfristen hela fyra dagar. Självklart är det taktik från BayWa r.e Scandinavia AB att folk inte ska hinna eller orka svara i julstressen. Själva började de sin utredning 2017. Samtliga fastighetsägare inom en fyra km radie har fått brev om deras avsikt att etablera och bedriva verksamhet som omfattar fem vindkraftverk på en totalhöjd av 250 m.

   

  I företagets slutsats i deras samrådsunderlag kan vi läsa att det kommer medföra positiva konsekvenser för miljön. Vidare skriver man när verksamheten är avslutad kommer vindkraftverken att nedmonteras, metallerna återvinnas och marken återställas. Man häpnar för inget kan vara mer fel. Det går överhuvudtaget inte att återställa marken.

   

  Nyligen kunde vi läsa om vindkraftverket utanför Jörn vid Aldermyrberget som rasade i backen. Livslängden är 15 år kort för ett vindkraftverk och än finns ingen plan hur man hanterar demonteringen av vindkraftverket, återvinning av material och kassering av rotorbladen. Man beräknar att det kommer gå åt 3800 lastbilar med betong, armeringsjärn och gjutformar. Transporter över flera år sliter på befintlig och nyanlagd väg.

   

  Eftersom vindmöllorna har en naturligt inbyggd opålitlighet (ingen el levereras när det inte blåser lagom mycket) måste det för varje installerad kilowatt vindel finnas motsvarande baskraft i form av stabil vatten-, fossil- eller kärnkraft som kan leverera el året om oberoende av vädret.

  I flera studier har man funnit att boende nära vindkraftverk oftare har allvarliga sömnstörningar och depressioner. Man har även funnit en ökad frekvens av yrsel, tinnitus, ljudöverkänslighet, huvudverk, ökad aktivering av autonoma nervsystemet med mera. Har man tagit hänsyn till dessa problem vid planeringen av alla de vindkraftsparker som byggs och planeras i vårt län? Befolkningens hälsa ligger nu till viss del i vindkraftsexploatörernas händer.

  landbaserade anläggningar höjer medeltemperaturen 0,3 grader och under sommarnätter höjs marktemperaturen 0,5-3,5 grader när de pressar varm luft mot marken och blockerar daggbildningen. Tyska forskare bekräftar teorierna och ser vindkraften som en av orsakerna till torkan 2018.

  Vindkraft är inte en förnyelsebar energikälla; rakt in i känslig natur för den bl a med sig enorma mängder av betong i fundamenten, rotorblad av glasfiber/epoxiplast som inte går att återvinna och som hamnar i naturen vid rotorbladsolycka, tusentals liter hydraulolja i maskinhusen som kan läcka ut vid olycka – förutom den stora mängd transporter som vindkraften för med sig.

  Mark går för evigt förlorad till vindindustriområden – den går inte att återställa.

   

  Vad gör vi med vindkrafts avfallet?

  Vindkrafts vingarna innehåller Bisfenol, en östrogen liknande hormonstörande kemikalie som hamnar i marken när vindkraftverken skrotas (oftast på plats) Detta utgör allvarliga konsekvenser för växtätande djurs fortplantning.

  För markägaren och tyska bolaget BayWa r.e kommer det ge klirr i kassan. Däremot för lokalbefolkningen som bor inom nämnda fyra km radie (troligtvis än längre ifrån) går en oviss framtid till mötes.

   

  0
 • Pernilla

  gymnasielagen

   

  Sverigedemokraterna är de enda som inte vill att samtliga som omfattas av den sk. ”gymnasielagen” skall fastna i livslångt bidragsberoende

  Länkar

  SD
  (S)

  0
 • 0
 • Christer Närbild IMG_5246 Frilagd

  Mer kött åt barn och äldre

  Vår flitiga debattör Christer Svensson har återigen en debattartikel i SMP

  Länkar

  SMP

  0
 • Alexander Närbild DSC_5197_DxO Frilagd

  Anteckningar Kultur och Fritidsnämnden 10/11/2020

   

  Skadegörelse på skulpturer vid Växjösjön.

  Diskuterat med Icon för att boka in en satirist till Växjö för evenemang.

  Vi får en positiv budgetavvikese inom kultur och fritidsnämnden på grund av mindre personal pga covid.

  Minskade aktiviteter och uthyrningar generellt sätt ger positiv budgetavvikelse.

  Detta är nödvändigtvis inte positivt eftersom mindre aktiviteter utförs inom Växjö kommun.

  Vi har 7 miljoner kronor i överskott och de blågröna planerar på att spendera en summa av det överskottet till de organisationerna som ansökte för upp till 10 miljoner för att supplementera vår 2 miljoner stor budget.

  Fundera på att öka investeringsbidragsbudgeten då vi har 7 miljoner överskott och att aktiviteter kommer fortsätta vara sänkta nästa år. Vi kommer förmodligen då har budgetöverskott nästa år.

  Överväga att utöka e-media tillgång för biblioteket så mer verksamhet inom biblioteket kan föras digitalt och det digitala utbudet ökas.

  Mycket färre aktiviteter kommer at ske under kulturnatten.

  Alexander Harréns

   

   

  0