Sverigedemokraterna Växjö - Sverigedemokraterna i Växjo

Sverigedemokraterna Växjö

Välkommen till Sverigedemokraterna i Växjö


Pernilla Wikelund
Ordförande
pernilla.wikelund@sd.se


Conny Lindahl
Gruppledare
conny.lindahl@sd.se

De senaste nyheterna från oss

 • P1130894

  Kommunfullmäktige 2019-03-19

  Första skarpa mötet med nya voteringssystemet så vi var kallade kl.13.00

  Konfigurerandet av våra läsplattor gick mycket smidigt och mötet kunde börja på utsatt tid 14.00

  Vi började med att testa systemet med s.k. ”testfråga”

   

  uppropet

  I SD gruppen saknades Gustav Pettersson i övrigt var samtliga närvarande

  Ledamöternas och ersättarnas frågestund

   

  Christer Svensson alltid lika debattsugen

  Christer Svensson alltid lika debattsugen

  Två av våra ledamöter (Christer och Sara) Saraställde frågor under punkten ”ledamöternas och ersättarnas frågestund” om ni kikar på online sändningen (länk nedan) så ser ni siffran 37 efter punkten klicka på siffran så öppnar sig en talarlista där ni kan välja vem ni vill lyssna på och även vad svaret blev

  Informationspunkter

  Information om Föreningen Norden, 100 år 2019 – Carl-Olof Bengtsson (länk till föreningens webbplats nedan)

  Information om revisionsplanen för 2019 – Örjan Mossberg (V), ordförande för kommunens revisorer

  Information om arbetet med Växjö stations- och kommunhus

  Information om utredning av ny simhall i Växjö

  Mycket intressanta informationspunkter så jag rekommenderar samtliga att se webbsändningen av mötet (länk nedan)

  Allmänhetens frågestund

  Allmänheten var på hugget och frågor ställdes till både Ulf Hedin (M), omsorgsnämndens ordförande, och omsorgsnämndens 1: a vice ordförande Anna Zelvin (KD) frågorna gällde det omdiskuterade beslutet om Äldreboendet Evelid för fullständig fråga se länk till protokoll nedan

   

  0
 • Namnlöst-1

  NEWS 55 Seniorevent Växjö

  SD Växjö medverkar vid årets NEWS55 Seniorevent Växjö

  Fortnox Arena, monter nr 8 under dagarna 13-14 MARS.

  Öppet båda dagarna 10:00-16:00

   

  Torsdagen 14 MARS finns Sverigedemokraternas

  #2 Jessica Stegrud kandidat i EP-val 2019 på plats.

  Klockan 12:20 talar hon på Seniormässans scen.

   FLYER-ATT-SKICKA-MEDLEMMAR

  0
 • Kvarngården Ingelstad Christer

  Verksamhetsbesök på Kvarngården 2019-03-11

   

  Undertecknad tog kontakt med Omsorgsförvaltningens chef Ewa Ekman 12 februari för att vi Sverigedemokrater ska få chansen att komma ut ”i verkligheten” och se verksamheten under ett studiebesök.

   

  Vi fick till svar från Ewa Ekman (Omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin Moderaterna var också positivt inställd) att de uppskattar verksamhetsbesök men att det behövs framförhållning. Mer än en månads framförhållning blev det inte.

   

  Inför vårt besök skriver förvaltningssekreteraren följande (som också går ut till mellancheferna Anneli Loberg och Suzanne Mader)

  ”Hej Sara och Victoria,

   

  Det har kommit ett önskemål ifrån Sverigedemokraterna i kommunen att göra ett studiebesök hos omsorgsverksamheterna i Ingelstad. Ett halvdags besök med chefer och personalgrupp önskas.

  De som kommer göra besök är i första hand Hannes Jónsson som är ledamot i omsorgsnämnden, Pernilla Wikelund som är ersättare i omsorgsnämnden, och Christer Svensson som är partiets politiska sekreterare i kommunen. Eventuellt blir det en eller två personer till.

   

  Det är bra om ni samordnar en dag som passar er bägge så att de besökande får en presentation av både hemvårdsgruppen och boendet. Kontakta mig när ni hittat en tid.

   

  Med vänlig hälsning

  Henrik Mohlin
  förvaltningssekreterare
  UPPDRAG & UPPFÖLJNING
  Omsorgsförvaltningen”

   

   

  Ewa föreslog besök på Kvarngården och hemvårdsgruppen i Ingelstad. Vilket det också blev. Vi blev fyra Sverigedemokrater som gjorde ett tämligen väl uppskattat besök.

  Bristande intresse från Politikerna

  Omsorgstagare och enhetschefen Viktoria Lundgren hade saknat intresse för besök bland politiker varför vi kom lägligt. Viktorias kollega Sara Johansson som inte enbart är enhetschef utan också Sverigedemokrat (och sitter i KF) tog emot oss.

   

  Hannes Jónsson och Pernilla Wikelund sitter i Omsorgsnämnden som ledamot respektive ersättare,

  Conny Lindahl gruppledare och vice gruppledare Christer Svensson hade tid för besök 14.00 till 15.30 men intensiva trevliga samtal gjorde att vi bröt upp först vid 16.30 tiden. Nu är vi peppade att göra fler besök längre fram i år.

   

  Vid tangentbordet Christer Svensson

   

   

  0
 • KF-gruppen-2019-02-26

  Kommunfullmäktige 2019-02-26

  Sista KF-mötet med det gamla voteringssystemet dock med replik från talarstolen SD-gruppen var 2 man kort gruppledaren Conny var på semester och ersättaren Gustav Petterson sjuk

  Det hade det fina med sig att ytterligare en av våra ersättare fick tillfälle att göra premiär från talarstolen ersättaren Hannes tjänstgjorde i Connys frånvaro(därmed att vi hade full bemanning)

  Vi fick information av Regionfullmäktiges ordförande Mikael Johansson (M),  om planerna på ett ev. nytt sjukhus i Växjö

  Efter det vidtog Stefan Johansson, ordförande i Sister City Soccer Cup, han informerade om fotbollsutbytet med Växjö kommuns vänort Duluth i Minnesota USA(läs mer om Sister City Soccer Cup på deras hemsida)

  Arbetet med Växjö stations-och Kommunhus

  Därefter vidtog en av Kommunfullmäktiges stående punkter Information om arbetet med Växjö stations- och kommunhus av KS ordförande Anna Tenje

  Vi fick information om att bygglov var beviljat och att väderskydd skulle resas i mars trästommen monteras under väderskyddet

  Vi fick också veta att nu  påbörjas programarbetet för gestaltning av Pär Lagerkvistsplats och Norra Bantorget samt för Klosterbron mot Söder.

  Kommunstyrelsen fick svidande kritik av revisorerna vad gäller ändamålsenligheten i investeringsplanering och den interna kontrollen av densamma

   

   

   

   

   

   

   

  Ledamöternas och ersättarnas frågestund

  Christer Svensson alltid lika debattsugen

  Christer Svensson alltid lika debattsugen

   

  Under punkten Ledamöternas och ersättarnas frågestund ställdes 14 st sk.”Enkla frågor” varav en av vår vice gruppledare Christer Svensson se fråga enkel_fraga_till_Anna_Tenje

  interpellationer

   

  interpellationer 4st interpellationer ställdes varav en var från Christer Svensson(SD)Rok-Interpellation-SD-(002)

  motioner

  4 st motioner behandlades även varav 2 st var från Christer Svensson(SD)

  medborgarförslag

  4 st medborgarförslag behandlades även ett av dem §19 medborgarförslag om att ta fram handlingsplan för särskilt begåvade barn var helt i linje med våra visioner

  Alexander var uppe och talade för medborgarförslaget och yrkade att Kommunfullmäktige  bifaller den

  Sverigedemokraterna reserverade sig självklart på samtliga punkter som inte beslutades enl. våra yrkanden det vill säga bägge vårs motioner och medborgarförslaget enl. § 19

   

   

   

   

   

  0