Sverigedemokraterna Växjö - Sverigedemokraterna i Växjo

Sverigedemokraterna Växjö

Välkommen till Sverigedemokraterna i Växjö


Pernilla Wikelund
Ordförande
pernilla.wikelund@sd.se


Conny Lindahl
Gruppledare
conny.lindahl@sd.se

De senaste nyheterna från oss

 • Conny Lindahl

  Kontaktuppgifter

  conny Lindal

  Conny Lindal ersättare Byggnadsnämnden Växjö Kommun

  Förtroendeuppdrag

  Kommunfullmäktigeledamot(gruppledare) Växjö Kommun

  Gruppledare KF-gruppen Sverigedemokraterna Växjö

  ers. Byggnadsnämnden Växjö Kommun
  suppleant Styrelsen SD Växjö 2018

  kort om mig

  0
 • Lokal Politik

  Brottsbekämpning

  – trygghet, brott och straff i en ny tid

      • Växjö kommun ska genom olika projekt, i första hand riktade till föräldrar, barn och ungdomar, satsa på arbetet mot droger, missbruk och ungdomsbrottslighet.
      • Växjö kommun ska anordna utbildning i svensk rättighetslagstiftning för nyanlända med bristande kunskaper om vilka rättigheter det svenska samhället erbjuder.
      • Det ska åter bli tryggt att röra sig i vår stad och i hela vår kommun

      Invandring

      – en modern asylrätt

        • Växjö kommun ska årligen upprätta mångkulturellt bokslut.
        • Växjö kommun ska som en naturlig del i arbetet mot rasism även belysa och motverka svenskfientliga attityder.
        • Växjö kommun ska erbjuda ett kommunalt återvandringsbidrag.

        Sammanhållning

        – för ett Växjö som håller samman

          • Stärka den kulturella sammanhållningen genom lokala kulturlotsar med uppgift att samla in, marknadsföra och integrera det lokala kulturarvet i välfärdens verksamheter.
          • Förenkla möten över generationer både inom arbetslivet och privatlivet.
          • Arbeta för att landsbygden kan hållas levande för företagande, lantbruk och skola. Det ska finnas infrastruktur så det är lätt att koppla samman stad och landsbygd

          Psykisk ohälsa

          För barn i åldern 10–17 år så har den psykiska ohälsan stigit över 100 procent, under perioden 2006–2016. Under samma period har ökningen för unga mellan 18–24 år varit närmare 70 procent. Ändå tas inte psykisk ohälsa på allvar.

          Ungas hälsa är så pass hotad, att åldersgruppen mellan 15-24 år är den grupp där självmordsfrekvensen ökat mest.

          Psykisk ohälsa måste tas på allvar!

          • Vi vill att all skolpersonal ska utbildas inom psykisk ohälsa.
          • Vi vill ha en kurator och skolsköterska på varje skola.
          • Vi vill ha samarbete med brukarorganisationer för att få ett effektivt och kvalitetsmässigt bra arbete.
          • Vi vill att dagens utvecklingssamtal kompletteras med terminsvisa möten där även skolkuratorn är närvarande.

          Äldre- och handikappomsorg

          – för ett friskare Växjö

          • Växjö kommun ska genomföra utbyggnader av korttids-, trygghets- och seniorboenden.
          • Växjö kommun ska ha kostnadsfritt trygghetslarm för att äldre ska kunna bo hemma längre och känna sig tryggare med det.
          • Växjö kommun bör stimulera näringsidkare till att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar i det offentliga rummet.
          • Växjö kommun ska verka för att anställa fler personer med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar.

  “Vi kan inte lova guld och gröna skogar men vi kan lova
  att göra vårt allra yttersta för att få igenom vår politik.”

  0
 • styrelse för Sverigedemokraterna Växjö.2018

  den 28/2 tillträdde en ny styrelse för Sverigedemokraterna Växjö. Vi ska göra vårt yttersta för att driva Sverigedemokraterna framåt i Växjö.
  2018 års styrelse:

  klicka på de länkade namnen för mer uppgifter

  Ordförande
  Pernilla Wikelund
  Ledamöter
  Christer Svensson(kassör)

  Per Nilimaa

  suppleanter
  Conny Lindahl
  Alexander Harréns(sekreterare)


  0
 • Kontakter med media

  Ordföranden är den som i första hand sköter kommunikationen med media

  hämta hem Sverigedmokraternas Kommunikationsplan 2017

  0