Sverigedemokraterna Växjö - Sverigedemokraterna i Växjo

Sverigedemokraterna Växjö

Välkommen till Sverigedemokraterna i Växjö


Pernilla Wikelund
Ordförande
pernilla.wikelund@sd.se


Conny Lindahl
Gruppledare
conny.lindahl@sd.se

De senaste nyheterna från oss

 • Christer Tågstation Nässjö

  Kultur och fritidsnänden(KFN) 2020-11-11

   

  Flera tunga informationsärende pga Corona.2 december digitalt internbudgetmöte kl 09-11 en representant från varje budgetgrupp.

  Temperaturmätaren vi har legat under men nu är vi uppe på 4,5 i den 6 gradiga skalan vilket känns bra för nämnden, vilket betyder att arbetsvillkoren är bättre för de anställda. Vi ligger högre i fritid och lägre på biblioteket. Vi har blivit duktigare fler områden kommer det fram.

  Komunstyrelsen(KS) gett KFN 5 mkr. En del till hästsporten 1 mkr, 2 mkr till aktivitetsstöd där är det mesta klart vilka föreningar som erhåller. De sista 2 mkr har man fått ansöka om medel. Över 60 ansökningar har kommit in. Man hade 14 dagar på sig med ansökan och det ska vara klart senast 27 november. Förvaltningschefen varit i Smp och vill förtydliga att vi varit i kontakt med föreningarna i källaren i Simhallen. Vi har god framförhållning och bilden i SMP stämmer inte.

  Friluftsfrämjandets år 2020. Samarbete med skolan. Invigning ihop med Kulturnatten.

  Anteckningar Kultur och Fritidsnämnden 10/11/2020

  Skadegörelse på skulpturer vid Växjösjön.

  Diskuterat med Icon för att boka in en artist till Växjö för evenemang.

  Vi får en positiv budgetavvikelse inom kultur och fritidsnämnden på grund av mindre personal pga. Covid.

  Minskade aktiviteter och uthyrningar generellt sätt ger positiv budgetavvikelse.

  Detta är nödvändigtvis inte positivt eftersom mindre aktiviteter utförs inom Växjö kommun.

  Vi har 7 miljoner kronor i överskott och de blågröna planerar på att spendera en summa av det överskottet till de organisationerna som ansökte för upp till 10 miljoner för att supplementera vår 2 miljoner stor budget.

  Fundera på att öka investeringsbidragsbudgeten då vi har 7 miljoner överskott och att aktiviteter kommer fortsätta vara sänkta nästa år. Vi kommer förmodligen då har budgetöverskott nästa år.

  Överväga att utöka e-media tillgång för biblioteket så mer verksamhet inom biblioteket kan föras digitalt och det digitala utbudet ökas.

  Mycket färre aktiviteter kommer att ske under kulturnatten

   

  Christer Svensson

   

  0
 • Pernilla Närbild IMG_5287 Frilagd

  Rapport från Nämnden för Arbete och Välfärds möte Växjö 2020-11-18

   

  Ordf. Oliver Rosengren inleder med att informera om hur flera sammankomster han skulle deltagit i har fått ställas in pga. Corona.

  Oliver och förvaltningschefen Per Sandberg har träffat delegater för etableringen i länet och förhandlat om ett halverat mottagande av flyktingar. En marginell ökning av ensamkommande. Samtidigt poängteras i detta sammanhang att de boende som står för kostnader under avveckling gör att vi har utrymme och platser som kan beläggas.

  På min fråga om hur många nya flyktingar vi ”måste” ta emot får jag inget svar. Efterhand som mötet löper slås jag av motsättningen med våra stora behov av att väsentligt minska antalet personer i bidragsberoende. Hela 250–300 personer med förmåga bedöms uppbära försörjningsstöd utan insats och planering för motprestation. På min fråga hur det dessutom kommer sig att arbetslösa kan påstå sig söka jobb utan att bli kontrollerade, svarar Per Sandberg problemet sedan länge är bekant och man har drivit frågan länge gentemot Arbetsförmedlingen som inte klarat av att komma till rätta med problemet. Är vi förvånade att det med andra ord är lika illa som det alltid varit?

  Arbetet på kommunens avdelning för ekonomiskt bistånd innebär har hårdare kontroller nu och arbetet går strängt ut på att få bidragsberoende i studier eller arbete. Familjer där minst 50% av försörjningen består av bidrag är en målgrupp. Svårast är familjer med många barn. Två av oss kvinnliga ledamöter lyfter perspektivet jämlikhet och att vi låter kvinnor som blir gående hemma på bidrag enbart för att föda barn, hamna i en kvinnofälla. Förvaltningen arbetar för att nå dessa kvinnor och få igång dem med information och språkutveckling för att locka dem ut i arbete. Familjecentralerna används som en arena. Ett gott men dyrt arbete. Att jämföras med den mer drivna och självgående arbetskraftinvandringen som förr kommit till vårt land.

  En annan svår grupp i bidragsberoende är de numera många utförsäkrade. Vad gäller arbetslösheten och följdverkan av Corona så är vi fortsatt skapligt förskonade i jämförelse med flera andra kommuner. Förvaltningens behov av ett nytt IT-system handbromsades i upphandlingen pga. endast en med anbud kvar efter utvärderingar. Upphandlingsvärdet nu indexuppräknat från 40 till 60 mkr (är det vad det kostar att låta tiden gå?).

  Coronasmitta har åter letat sig in på våra boenden. Både i omsorgsförvaltningen och här i förvaltning Arbete och välfärd. Arbetet med att motverka narkotika fortsätter intensivt och Magnus P Wåhlin och Per har mött rektorer i samtal om arbetet med frågeställningen hur agerar vi och hur arbetar vi proaktivt? De kan ju ta med förslagen i vår budget tänkte jag. Likaså nämner Per problemet med det allt mer ökande våldet på stan.

   

   

  Per Hagdal rapporterade om förvaltningens fordonspark och utbyggnad av ladd stolpar. Många frågor. Efter att ha sett beräkningarna för utsläppet ställde jag fråga om elen till elbilarna. Jag hänvisade till VEBA:s VD som på budgetberedningen och berättade hur Oljekraftverken i Karlshamn gått på kletig olja hela sommaren för att klara vår elförsörjning. Jag frågade om utsläpp av sådan el är inräknad i elbilens utsläppskalkyl. Hagdal svarade att han har fått till sig att inte ta hänsyn till att el blandas i nätet. Själva producerar vi ju med Sandviksverkets bara ”grön el” som räcker till oss. Vad som råkar blandas med vår el i nätet är ointressant. 😁 Utbyggnad 12 ladd-stationer planeras i garaget under Wilans park och uppe på industriområdet Arabygatan. Numera sägs elbilens batteri vara av så god kvalité att det räcker med de billigare stolparna och nattladdning. Annars är det helt enkelt så att man får ta sig till annan snabbladdning. God planering gäller tänker jag. Bristen sägs fortfarande vara samordning i arbetet med Ladd stationer. Samma som sagts lång tid.

  Henrik Telehagen redovisar på ett föredömligt sätt för Temperaturmätaren och personalens mående. Till stora delar är det positivt och en uppåtgående trend. Det finns fyra enheter med mycket låga siffror och dessa är Öppenvård Barn och Unga, Ekonomiskt bistånd, Stöd för utredning barn väster, Insats Arbete och Lärande. Arbete för förbättring sägs pågå intensivt och gemensamt i problematiken sägs vara omorganisation och ny eller lång tid med tillförordnad chef. Faktorer som skapat oro för vad som ska ske med deras arbetsplats.

  Budgetuppföljning – I det stora Plus 6.3 miljoner jan-oktober. Att vi i kommunen gör ett stort överskott beror på stora statsbidrag som inte hunnit användas. Vi måste dock gå plus även utan stora statsbidrag. Det enheter som fortsatt tynger ekonomin är

  • avdelning vuxna med minus 4 mkr (externa platser socialpsykiatrin, boendeenheter auktorisation, sysselsättning)

   

  Extern placering för missbruksvård. Personalen gör nu ett fantastiskt jobb med att ”plocka hem” och placera och behandla i annan form och kortare tid. De tidigare placeringarna har konstaterats haft ingen eller mycket liten inverkan/resultat.

  • Avdelning barn och familj – 6 mkr back på ensamkommande pga. de snabbare får svenskt medborgarskap och ersättningen från staten upphör. Även omställningskostnader som avveckling av boende och personal. Kostnader pga. svårigheter att hitta familjehem och jourhem. Övriga verksamheter gör å andra sidan 6 mkr plus vilket ger resultatet 0.
  • Arbete och Lärande – 2 mkr. Fler och större hushåll i ekonomiskt bistånd och fler väntas komma. Underskott mildras av vakanser och. 130st är ute i arbete i s.k. extratjänster och avgörande blir hur många av dessa som erbjuds fortsatt jobb istället för att hamna tillbaka i ekonomiskt bistånd.

   

  En större och bra rapport om ekonomiskt bistånd fanns med under dagens ärenden. Oliver Rosengren och jag var som vanligt inte eniga vad gällde dagordningens alkoholtillståndsärenden vilket ledde till två reservationer.

  0
 • P1010510

  Vindkraften är varken ekologiskt eller ekonomiskt hållbar

  Om Jag börjar med att definiera begreppet ”hållbar utveckling”

  hållbar utveckling

  (engelska sustainable development), begrepp lanserat i Brundtland rapporten 1987, och där definierat som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Begreppet har fått omfattande spridning, och det råder bred enighet om att en hållbar utveckling bör vara det övergripande målet för samhällsutvecklingen lokalt och globalt

  ekologisk hållbarhet

  Om vi tittar på hur pass vindkraften klarar av att uppfylla ekologisk hållbarhet så faller hela påståendet läs stycket Vindkraftens uranbrytning nedan

  Visserligen är energikällan vinden förnybar Men hur ta tillvara energin (det räcker knappast med att hålla en kabel i blåsten)
  Kraftverken som behövs är knappast förnybara

  Ekonomisk hållbarhet

  En teknik som behöver 100 miljarder i subventioner plus alla regleringsbrev om att underlätta för vindkraften bl. undantagen i maskindirektivet kan knappast benämnas som hållbart

  Vindkraftens uranbrytning

  Sällsynta jordartsmetaller

  Neodymium (Nd)
  Dysprosium (Dy)
  Dessa ämnen utvinns främst i den kinesiska orten Baotou. Kina står för 95 % av världsproduktionen av jordartsmetaller där 50 % av dessa utvinns från gruvorna i Baotou

  Vad sedan gäller vindkraftens negativa påverkan på människans hälsa litar jag betydligt mer på debattartikel i Läkartidningen undertecknad av ett tiotal specialister
  Än Naturvårdsverket (som troligen erhållit direktiv av regeringen att ”underlätta för vindkraften”) som xx vill hänvisa till

  De sällsynta jordartsmetallerna spelar en allt större roll för den ”gröna” miljövänliga tekniken.
  De ingår bland annat i elbilarnas batterier och i vindsnurrornas turbiner. Men att utvinna dem är en lika skitig hantering som att bryta uran. Det skriver forskarna Mikael Höök och Hanna Vikström.
  Som bevisat ovan är Vindkraften minst lika skitig som dagens kärnkraft oavsett vad xx vill påstå
  Dessutom ger vindkraft dålig systemeffektivitet. Tittar man på hur mycket energi man får tillbaka, ger vindkraft fyra gånger mer än vad som gått åt för att bygga den medan kärnkraft ger tillbaka 75 gånger mer

  Det klokaste i dagens läge skulle naturligtvis vara att dels rikta om vindkraftens subventioner till att återstarta/ modernisera våra befintliga kärnkraftverk så dessa kan fungera effektivt de närmaste 40 åren därefter borde rimligen både Ryssland och Kina kunna sälja generation 4 kärnkraftverk de har ju redan idag olika demokraftverk på detta sätt skulle vi få en stabil icke väderberoende elförsörjning till allt som skall styras om från fossilt till el.

  samtliga källor se länk i fältet med gul bakgrund

  0
 • videomote

  kort rapport KF2020-09-01 Teams(onlineverktyget)

   

   

  Hannes och Romeo ersatte Alexander och Sara som var frånvarande.Ledamöternas frågestund:Christer frågar Oliver om den senaste tidens oroligheter, vilka grupperingar som är aktiva och vad konflikten handlar om. Oliver svarar att det är en polisiär fråga som han inte svarar på.

   

  Christer var i Interpellationsdebatt x 2. Först med Anna Tenje om Friskvårdsbidrag och därefter med Oliver Rosengren om månggifte i Växjö kommun.

   

  Motion om konsumentvägledning (s). Vi röster med Blågröna som slutar 37-24

  Omröstning i medborgarförslag om reducering av kommunalt ägda bostäder och särskilt boende för att undvika dubbla hyror slutar 37-24. Avslag.

   

  • 153 Medborgarförslag om att ta fram handlingsplan för arbete med att förebygga självmord. Hannes yrkade bifall till förslaget som gick igenom.

   

  Länkar

  protokoll

  0