Sverigedemokraterna Växjö - Sverigedemokraterna i Växjo

Sverigedemokraterna Växjö

Välkommen till Sverigedemokraterna i Växjö


Pernilla Wikelund
Ordförande
pernilla.wikelund@sd.se


Conny Lindahl
Gruppledare
conny.lindahl@sd.se

De senaste nyheterna från oss

 • Christer_sommarfesten_Solvesborg-2018

  Därför är det så viktigt att tvätta händerna utan respons från media eller politik

   

  christer svensson

  christer svensson
  KF-ledamot
  ersättare i RF
  pol.sek
  vice gruppledare

  Tisdagen den 14 april släppte Folkhälsomyndigheten sin rapport om överrepresentation bland personer födda i andra länder.

  Högre dödlighet

  Överdödligheten bland Somalier är högst med sju gånger så vanligt än övriga befolkningen.

  Även Turkiet, Irak, Eritrea, Syrien och Irak är andra länder som ligger högt. Internationella forskare har kommit fram till att det inte är enbart socioekonomiska faktorer som skapat trångboddhet som ligger bakom en god miljö för Covid 19 att spridas i.

  Svenska myndigheters råd tas inte på allvar utan man lyssnar hellre på sina egna ledare. De religiösa mullorna har stor makt när de predikar att viruset är guds straff mot de otrogna och att rättrogna muslimer skall vara skyddade genom sin tro.

   

  Missriktad integration

  När det muslimska civilsamhället får stå för integrationen i utanförskapsområden säger det en hel del om regeringen Löfvens politik.

   

  Ibn Rushd är det studieförbund som möter invandrarna först. I själva verket är Ibn Rushd ett religiöst samfund och inte ett bildningsförbund. Man hävdar att man är en av de viktigaste integrationsresurserna.

  Faktum är att Ibn Rushd, som ingår i muslimska brödraskapets nätverksstruktur i Sverige, lägger en stor del av sina studietimmar på folkbildning om Islam och arabiska. Tvärtom förstärks alla hinder för en lyckad integration istället för att medverka till den.

   

  Arabiska och koranstudier har prioriterats framför utbildning som skulle gjort Somalisvenskarna bättre rustade att förstå vad som händer i det svenska samhället. I ljuset av Covid 19 har Ibn Rushd visat sig vara en faktor som förstärkt utsattheten hos en redan utsatt grupp.

   Fördelningen av utbildningstimmarna bör för regeringen tala ett smärtsamt språk.

  Folkbildningsrådet är en ideell förening som varje år disponerar över 4 miljarder kronor för folkbildning.

  Ingen transparens om hur våra skattemedel används

   

  Socialdemokratisk integrationspolitik bygger på tillitsmodell som försatt en redan utsatt grupp i direkt livsfara samtidigt som folkbildningsrådet konsekvent motsätter sig en extern granskning av dess verksamheter.

   

  Det är mot den bakgrunden som undertecknad skickat in en skrivelse till Kultur och fritidsnämnden att stoppa all utbetalning till Ibn Rushd och dess verksamhet i Växjö kommun. Se länk nedan

  Stockholm ligger ett par veckor före övriga landet vad gäller smittspridning. Håller trenden i sig kommer södra Sverige nå sin topp under maj månad, främst då i utanförskapsområden.

  Därav att det är så viktigt med god handhygien. Gud, Buddha eller Allah är inte störst utan det är vatten och tvål.

  Länkar

  Ibn-Rushd-skrivelse KoF

   

   

  Christer Svensson (SD) Ledamot i Kultur och Fritidsnämnden

  0
 • Angelika Bengtsson Christer vid växjö Björnen

  Kultur och Fritidsnämnd 2020-04-15

   

  En medarbetare på Förvaltningen lämnar oss och väljer att gå till Alvesta kommun (Alvesta har plockat flera personer senaste tiden från Växjö kommun, de är att gratulera till löneökning).

  Tipshallen

  Växjö DFF, med knaper ekonomi, ansöker än en gång att få ta över Tipshallen. Förvaltningen kommer driva ärendet politiskt med återkoppling i maj månad.

  Ekonomi

  Vi som förvaltning kan inte bära kostnaden och absolut inte VDFF. Bättre konstgräs och som byts ut oftare till högre kostnad och det skall finnas Omklädningsrum i anslutning. Läktare som står längre från planen.

  VDFF står för ca 18 procent av hyresintäkter. KFN ser att Öster och VDFF samsas om Myran men det råder inte vi över.

  Rusta upp Värendsvallen ett alternativ. Östra IP att rusta upp den ett tredje alternativ. Det har varit extremt många kockar i den här soppan. En långbänk.

   

  Pastor Lax – Corona tider. Det presenterades inte på FB som ett konstverk. En del trodde att kommunens sida var kapat. En tråkig historia som fått för mycket uppmärksamhet, inte minst i Smp.

    

  – Corona info.

  Växjö Lakers har behov av en fjärde ishall. Vi ser att tre isytor är i minsta laget. De har startat igång en tjejverksamhet. Konståkarna kommer i kläm med sina träningstider.

  Ekonomiskt slår hårdare än vad vi trodde.

  Prel. mars – juni kommer vi förlora 1,3 miljoner i intäkter plus Bomässan som ligger på ca 300 000 kr. Tips på att göra, den listan är starkt begränsat.

  Däremot har observerats att många är utomhus och grillar och är vid stränderna senaste veckorna.

  – också Corona relaterat. Frågan hur vi gör med Nationaldagsfirandet.

  Scensommar: är också en svår nöt att knäcka. Avtal skrivna så att artisterna får sitt gage även om evenemanget blir inställt.

  Förseningsavgifterna på biblioteket är borttagna. Cafét på biblioteket är stängt tillsvidare.

  Konsthallens verksamhet; det blir ingen försäljning av konsten i närtid. Friaordets hus håller på att lämna sitt hus för flytt till konsthall, vilket medför kostnader. ”Glas gatan” på Sandgärdsgatan.

  Ett påkört konstverk är snart på plats igen, försäkringsfrågor har gjort att det dragit ut på tiden.  Hela kommunen har en särredovisning för allt som drabbar kommunen på grund av Corona.

   

  Möjligt vi använder oss av sparade pengar p.ga Corona. Då Anna-Karin även sitter i en krisnämnd backar förvaltningschefen upp hennes frånvaro.

  Ordf. Jon Malmqvist (KD) berättar om besöken på de fem ridklubbarna och deras anläggningar. Där minst 2 Milj kr kommer fördelas.

  kultur och fritidsnämnden (KFN) byter nämndsekreterare.

  Äntligen har vi en på heltid. Daniel som lämnar går tillbaka till Miljö och hälsokontoret. Catarina är ny från 1 april. Hon är den fjärde sekreteraren på kort tid i nämnden. Catarina är snarare nygammal i nämnden då hon sammanlagt har 22 år på nacken i kommunen.

  Ann-Sofie: presenterar ekonomin. Ett minus på 36 000 kr jan – mars. Stöd och utveckling visar på 124 000 kr plus.

  Fritidssidan plus 2,08 mkr plus. Kultur och bibliotek plus 3 mkr. Sammantaget 5,8 mkr plus som är relaterade till bidragen som inte är utbetalade.

  Effekten för Corona kommer längre fram i tid. Hösten kommer bli hektiskt! Tjänstemannasidan drar igång med det man vet med en internbudget.

  Presentation bifogas protokollet. Åtgärder för att minimera negativ påverkan på verksamhet och ekonomi.

  Medborgarförslag om Fritidsbank. Håkan Franzén tycker det gått prestige i frågan. Votering slutar 9 – 6 till ordförandes förslag till beslut.

  Ekonomin tillåter inte på långtid att vi kan starta fritidsbank. Billigaste varianten ligger på 300 000 kr. Beslutades om att vi ska utreda om andra huvudmän kan driva fritidsbank. Ett 50 tal kommuner driver fritidsbank på knappt 100 platser där ca 650 personer är sysselsatta. Normalt sett är den personen anställd av kommunen.

  Detta är en fråga som S + V drivit i flera år men fått nej lika länge.

  Yttrande om att införa en fritidsbank. Även här avslag som inte gick till votering.

  V – skrivelse om konsthallen besvaras med att frågan inte längre är aktuell.

  Stipendier

  Stipendier utdelning till ideellt ledarskap – 18 nomineringar, 9 olika idrotter.

  1. Klara Jörnehag 18 år, ledare i VDIF.
  2. Krister Hall 65 år Öjaby IS.
  3. Zlate Makowski lägger all sin fritid på Växjö Ravens Basket.

  Kulturpriser – Bakgrund så ska man belönas särskilt värdefull insats, ska ha anknytning till länet. Extra framgångsrik under året. Kom in 7 förslag som blev fyra, enades om: Birgitta Hansson ordf. i Elins Wägners Lilla Björka.

  Kulturstipendier 2 st. högst 25 år, är målmedveten. Får 25 000 kr. Kyrkomusikerna Samuel Sassersson och Alicia Kerrolf, balettakademi, dans är besluten att erhålla prisen.

  Frågan är om priserna kan delas ut på Nationaldagen. Alexander frågar om inte nämndens ledamöter kan få se vilka som vunnit i handlingarna till nämndsmötet men får till svar att det skall hållas hemligt till själva nämndsmötet hålls.

  Själva juryn består av presidiet och kulturförvaltningen.

   

  0
 • VaxjoOrtensFaltRittklubb

  Antekningar Kultur och Fritidsnämnd 2020-03-11

   

  Ulrika Falkbacken och Anna Malmhav berättar om

  christer svensson

  christer svensson
  KF-ledamot
  ersättare i RF
  pol.sek
  vice gruppledare

  Barnkonventionen se länk nedan som är lag från 2020-01-01 Samtliga nämnder och bolag skall få utbildningen.

  Svensk Lag

  Artiklar nr 1 – 42 i Barnkonventionen ska gälla som svensk lag. Alla beslut omfattas. Barnperspektiv, barnets perspektiv och barnrättsperspektiv. Upp till man fyller 18 år.
  Artikel 15 och 31 berör Kultur och Fritid specifikt. Nyaste lagen gäller före andra lagar. Har förvaltningen besparingsåtgärder blir det så klart svårt att uppfylla barnens bästa.

  Granskande myndigheter

  På Barnombudsmannen (BO) finns matnyttigt att läsa. Vi kan bli granskade av: inspektionen för vård och omsorg, (IVO,barnombudsmannen BO,) Skolinspektionen, Kronofogden med flera. Grundprinciper: Icke diskriminering.
  Centraliseringen genomförd fullt ut i KFN. SMP ringer och frågar hur vi ställer oss till större samlingar. Förvaltningen förbereder sig inför budgeten i april-juni.
  Fristadsförfattarens tid här lider mot sitt slut. Försäljning av konst påbörjas 22 april. Presidiet skall besöka ridklubbarna i kommunen och ledamöterna skall få chans att följa med. Detta kommer ske 8 april. Ekonomi jan-feb Summa 4,58 milj.kr över budget, helt enligt plan. Inget som avviker.

  0
 • 20170510_133745

  Kort rapport Tekniska Nämnden TN 2019-11-21

   

  Information från ledamöter och ersättare i tekniska nämnden och från tekniska förvaltningen´

  ordf. informerar att hon besökt Vietnam tillsammans med tjänstepersoner från VA-avdelningen främsta syftet var rening av kanaler.

  och att hon deltagit i möte med Trafiknämnden för framtagagande av underlag för upphandling av el-bussar

  hon var även med på ett direktmöte i Hovshaga om samtal om den nya rondellen i stadsdelen

  och ett möte med fastighetsägarna om nya parkeringsavgifter i centrum

   

  Förvaltningschefen informerar

  förvaltningschefen informerar om höstens resultat från Temperaturmätaren.

  Tekniska Förvaltningen(TF) har något sämre resultat i september jmf. mot undersökningen från mars 2019

  Svarsfrekvensen var 83,9 procent för Tekniska Förvaltningen (TF)

  Träd priset

  den 19nov 2019

  delades Trädpriset ut för sjunde gången

  Huvudpriset gick till Elisabet Ardö och Tomas Lindberg på Norr i Växjö

  för bevarandet av en gammal ek på deras tomt.

  Priset för årets exotiska gick till Bostadsföreningen ”ByalagetKronoberg” på Hovshaga för en äkta kastanj

  Växjös Trädpris instiftades 2013

  Jyryn består av

  • Sofia Styngsberg(ordf TN)
  • Göran Svantesson(stadsträdgårdsmästare)
  • Henrik Wibroe(stadsarkitekten)

  Priset  består av 5000kr + ett diplom och en skylt att sätta upp i Trädgården

  Därutöver hade vi information  från SSAM och Budgetuppföljning med fördjupad prognos 2019 läs mer i protokollet länk nedan

  För mer detaljer om Trädpriset se länk nedan

   

   

   

   

   

  0
 • GC-vag i naturmiljo

  Kort rapport Tekniska Nämnden 2020-03-26

  Endast ordinarie ledamöter var närvarande och tjänstgörande ersättare En på distans

  Mitt intryck var att samtliga var inställda på att snabba upp mötet

  Information från ledamöter och ersättare i tekniska nämnden och från tekniska förvaltningen

  Ordförande Sofia Stynsberg (M) informerar om att tekniska förvaltningen fortsätter att fungera som om det vore normalläge trots den speciella situation som vi befinner oss i.

  Hon informerar också om att man haft möte med revisorerna gällande Årsrapport 2019.

   

   

  Förvaltningschefen informerar

  Malin Engström, förvaltningschef, informerar om att verksamheten på förvaltningen fungerar bra men att frånvaron är högre än vanligt. Många möten sker digitalt genom Teams

  Nedblåst Träd

  Malin Engström informerar också om att det blåst ner träd på Västra Esplanaden och att man därför tittat över andra riskträd.

  Vid Stortorget står två träd som är så dåliga att de behöver tas ner.

  I väntan på tillstånd från Länsstyrelsen får de stå kvar så länge det inte börjar blåsa

  Johnny Werlöv (V) undrar om de kommer att ersättas av nya träd och Malin Engström svarar att det kommer de att göra.

  Information om avgiftsfri parkering 2020

  med anledning av näringslivets svårigheter i uppkomna situation önskar Växjö kommun bistå efter bästa förmåga.

  Av nämnda anledning har tekniska nämndens ordförande, på delegation, beslutat om omedelbart införande av avgiftsfri parkering i Växjö centrum. Beslutet gäller från den 19 mars 2020 och ca 3 månader framåt

  Vid fråga svarades att ”det kan bli längre och kortare” detta är mer att se som en test

  Parkeringsregler

  OBS samtliga parkeringsregler gäller som vanligt förutom att det är gratis att parkera

  Därutöver var det 2st Yttrande över medborgarförslag och 2st medborgarförslag

  Varav en var av mycket stort intresse för mig som före detta tillgänglighetskonsult

  Medborgarförslaget gällde att förbjuda samtliga s.k. Trottoarpratare i Växjö City”

  AU föreslog avslag Jag Per Nilimaa (SD) yrkade på bifall som ensam ledamot av 15

  Försökte argumentera med de vanliga argumenten för tillgänglighet, självklart fick jag ingen med mig

  Förslaget avslogs Jag reserverade mot beslutet enl. reservation se nedan

  Lägger även upp Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats i Växjö Kommun se nedan under länkar

   

   

   

   

   

   

   

  0