Sverigedemokraterna Växjö - Sverigedemokraterna i Växjo

Sverigedemokraterna Växjö

Välkommen till Sverigedemokraterna i Växjö


Pernilla Wikelund
Ordförande
pernilla.wikelund@sd.se


Conny Lindahl
Gruppledare
conny.lindahl@sd.se

De senaste nyheterna från oss

 • christer Svensson

  Växjö kommun prioriterar elitidrott före ungdomsidrott

  Speciellt flickors ungdomsidrottande blir åsidosatt i Växjö dam fotbollsförening. Växjö DFFs seniorlag ligger i högsta serien, den unga föreningen har återkommande haft ekonomiska bekymmer vilket uppmärksammats inom kommunen och media.

  År 2018 erhöll klubben en gåva gratis på en miljon kronor av kommunen. Vilka andra klubbar får det för att man visat framfötterna? Samma år beslutades om att Växjö DFF skall erhålla ett stöd på 750 000 kr under tre års tid. Nyligen ställde kommunen upp med ett investeringsbidrag på 2,5 miljoner kronor. Dessutom fick man ett lån på nära 1,5 miljoner kronor. Det är detta lån som klubben nu vill att kommunen avskriver.

   

  Kortsiktigt stämmer det att Växjökommun tjänar på att gå Växjö DFF tillmötes men knappast långsiktigt. Räknar vi rätt har skattebetalarna i Växjö kommun redan fått lägga 6,4 mkr på dåliga prioriteringar. Vi Sverigedemokrater drar i handbromsen.

   

  I dagarna har en skrivelse behandlats i Kultur och Fritidsnämnden från VDFF där man vill att Östra IP skall få planbelysning för att möjliggöra mer träning för sina ungdomar 6-16 år. Undertecknad var ensam om att stödja VDFFs skrivelse. Ordförande i nämnden menar gräsplanen inte håller för mer speltid och att det finns tillräckligt med tider att få på andra planer runt Växjö kommun. Någon mer motivering ges inte. Man kunde åtminstone lagt fram en ekonomisk kalkyl. Den hade knappast kommit i närheten av 6,4 mkr.

   

  Av årets tolv månader kan Växjö DFF nyttja Östra IP endast fyra månader. På våren tränas det 144 timmar (maj-juni), och på hösten är det 122 timmar (augusti-september).  Att förvaltningen säger det tränas 450 timmar så stämmer inte det med vad klubben själv har i verkligheten. Dessutom får man endast träna till utgången av vecka 39. Det i sin tur medför att sista dagarna i september är planen låst för träning. Växjö DFF tränar utomhus oktober månad ut men kan aldrig göra det på hemmaplan.

   

  Träningstider efter klockan 21.00 är mindre lämpligt om flickorna har skola dagen efter. Att spela på hemmaplan där man förvarar materiel underlättar istället för att flytta med det till olika träningsplaner för varje träningstillfälle som ges.

   

  En investering i belysning anser Sverigedemokraterna väl investerade pengar, då flera lag har svårt att få ihop tillräckligt med träningstimmar. Bättre man får springa sig trött i fotbollens sken än hitta på bus i andra lampors sken eller i skuggan av densamma. För folkhälsans skull och för att inte tappa ungdomar från idrotten i allt för tidig ålder var ett bifall (stödjer klubbens skrivelse) väl motiverat. Än en gång missgynnas flickors idrottande. Är det inte dessa som feministerna säger sig stödja? Som alltid är deras kamp för kvinnor och flickor tomma ord. Det minsta ordförande kan göra är att föra en dialog med berörd klubb innan man avslår dess skrivelse.

   

  0
 • Christer Tågstation Nässjö

  företagsbesök Linné hemvård Norrgatan 20 2020-10-09

   

   

  Fredagen den 9 oktober 2020 var mitt företagsbesök än en gång till hemvården. Nyttigt att få en inblick. Oliver Rosengren, Ulf Hedin och Anton Olsson var med plus en tjänsteman.

   

  Ett företag som startade 2012. Ägarna har 20 års erfarenhet från branschen. Likt Kronobergs hemvård är man inte glad över sänkningen till 366 kr i timman från kommunens sida. Anledningen var att det installerats natt kamera som underlättar arbetet. Då Linné bara förfogade över en kamera var orättvist att kollektivt ta den smällen. Ulf höll med om att IT är en stor bromskloss. Växjö kommun har en säkerhet på sina IT system som få kommuner har. Ingen utanför kommunen får tillgång till kommunens IT system vilket medför att vårdbolagen får använda papper och penna istället för Ipad.

   

  Efter att ha installerat GPS sändare i sina el cyklar har stölderna upphört. Det var samtidigt ett tips och en pik till kommunen att man borde skaffa GPS. Ulf svarade att det är på gång. Linné har sina vita kläder med sin stora logga. Det ger trygghet, självförtroende och respekt. Man har 120 anställda ca hälften är i Ljungby och 30 procent är män (Växjö kommun har 10 % män men räknar man bort viss enhet ligger det på 6 % sade Ulf). Av dessa kommer de anställda från 17 olika nationaliteter. Flera av dem bor i Araby. Då de har sin släkt (klan) ger man sig inte på sina egna med stora loggor på kläderna. Däremot är man vit och inte hör hemma i Araby, dessutom med liten Växjö kommun logga, ja då är man lovligt byte att ge sig på att råna. Ulf flikade in att idag är inte Araby problem nr 1 utan det är Norr där det stulits cyklar i parti och minut. Och anställda som blivit nerknuffad från cykel och rånad på den.

   

  Från juni har man inte haft något Coronafall eller smittad. Början på pandemin hade man ett dödsfall och flera omsorgstagare (5) och personal (9) smittade. Den som dog fick stroke och var en bra bit över 90 år.

   

  Språket är ett bekymmer samtidigt som det är en styrka. Två anställda är analfabeter men det fungerar ändå. Precis som Kronobergs hemvård skall man i november säga upp nattpersonalen.  Man vill fortsätta växa om det sker i Växjö eller man startar upp i ny kommun får framtiden utvisa. Som anställd i kommunen hade VD, före 2012, ingen som helst kontakt med ordförande i nämnden eller förvaltningschefen. Idag är det klart bättre. IT avdelningen är det stora bekymret plus att man tycker kommunen är snål med timersättning.

   

  Christer Svensson ersättare i kommunstyrelsen

   

  0
 • Christer Närbild IMG_5246 Frilagd

  Företagsbesök hösten 2020 Kronobergs hemvård på Annavägen 4

  Kronobergs hemvård på Annavägen 4 2020-10-07

  Ett företag som startade 2016 som har ett 40 tal anställda. Faktiskt fler män än kvinnor, vilket beror på att ett antal utländska män fått anställning. Man har en stark ägare i Christer (Johansson). De har avtal med Växjökommun liksom övriga vårdföretag.

  De var tidigt ute med att köpa upp lager när de insåg att Corona pandemin drog in i Europa. Senaste halvåret har de aldrig haft så många sökande vilket i sin tur beror på att, flera överkvalificerade, permitterade från andra företag ser sig om i efter ny karriär. Nattpersonalen är uppsagda p.g.a. Corona. Det var en tjänst man köpte in i sin tur.

  De har 15 hybridbilar i sin relativt nyinköpta bilflotta. Att köpa enbart elbilar med den problematiken som finns med att ladda var det inte tal om. De har ändå sänkt sina utsläpp mot bilarna de hade tidigare.

  Som enda vårdföretag kan omsorgstagaren beställa mat hos dem. Mat som köps in på ICA Norremark. Vilket är uppskattat. Man har valt att köra sjuktransporter i sina egna bilar istället för att låta omsorgstagaren själv ringa efter sjuktransport. Noggrannheten är stor med hygienen där man spritar och desinficerar allt varje dag.

  Man har haft förkylda och snuviga men inte mer än så. Inget Corona fall alls. Vad man är missnöjd med är kommunikationen med Växjö Kommun och att man allt som ofta ska rätta in sig i ledet vad kommunen tycker att man ska göra och agera. Frågan är om det blir ett rättsligt efterspel då man valde att använda visir i sitt dagliga arbete. Ett beslut som kommunen starkt ogillade. Kommunen gick ut med att man fått in smitta i privat hemvård kablades ut. Men vilken aktör det gällde talades det tyst om. Vilket i sin tur gör att alla blev misstänkta att var den drabbade aktören.

  Man önskar bättre samförståelse från förvaltningschefens sida. Däremot den länk som finns mellan Kommun och de privata fungerar helt smärtfritt. Idag har man en gång i veckan digitalt möte med kommunen och samtliga andra vårdföretag. Det ser man helst fortsätta även efter när pandemin avklingat. Då kanske det räcker med en gång i månaden. De är måna om sin personal, sjuktalen har minskat över tid. De har ett par pensionärer som arbetar deltid vilket drar ner den totala siffran över hur många som arbetar heltid. Några stycken går samtidigt och läser upp betyg från undersköterska till sjuksköterska.

  Man är trött på att bli behandlad som svarta fåret. Det återkommande vinster i välfärden är man less på att höra. Utan vinst blir det nedläggning. Timpengen är pressad till 366 kr vilket gör det svårt att överleva efter att kommunen dragit bort sju kronor. Marginalen är liten. Varför kommunen drog bort sju kronor fick man inget eller alt. Ett dåligt svar på.

  Moderaterna Lena Wibroe och Catharina Wiberg plus två tjänstemän var med på besöket.

  Christer Svensson ersättare i kommunstyrelsen

  0
 • christer Svensson

  Motion om Ipad till ersättare obs ej godkänd av regiongruppen

  Till skillnad mot kommunerna, i alla fall är det så i Växjö kommun, har inte ersättarna några Ipad för att hänga med i debatten. Utan Ipad är det inte lätt att kunna sköta sina uppdrag. Och den dagen ersättaren tjänstgör har han eller hon en lång startsträcka för att vara påläst och insatt i handlingar.

   

  Samtidigt kan konstateras att avhoppen ökar över tid i fullmäktige och nämnder. Främst är det ersättarna som lämnar. För att öka kunskapen och motverka avhoppen kan ett steg vara att underlätta det politiska uppdraget med att låta samtliga invalda i regionen erhålla en Ipad. Skall ersättaren utan Ipad ha en rimlig chans att göra sin röst hörd i de politiska grupperna bör vederbörande få delta på jämlika förhållanden. Att läsa in sig på handlingar försvåras utan Ipad mist sagt. Rimligtvis bör det inte handla om några gigantiska summor för Region Kronoberg att köpa in fler Ipad. Man måste även väga in tiden det tar att lära upp nyinvalda.

   

  Med ovanstående i beaktande motionerar undertecknad

   

  Att: Till nästa mandatperiod låta ersättarna i Regionfullmäktige och nämnder tjänstgöra med Ipad precis som ordinarie ledamöter.

   

  Christer Svensson ersättare i Regionfullmäktige och ledamot i Folkhälsoberedningen för SD.

  0
 • christer Svensson

  Politiska aktivister obs ej publicerad i SMP

   

  Replik till Johan Nilsson (2020-10-09) 

  Johan Nilsson tar upp en viktig aspekt med sin insändare om åklagare som agerar aktivistiskt. Tyvärr måste jag ge Johan Nilsson rätt i sin analys. Vi märker det allt oftare att aktivister tar sig in på betydelsefulla poster i vårt samhälle.

   

  Efter varje val tillsätter de olika partierna nämndemän i tingsrätt och hovrätt. Centerpartiet hade under ett antal år två nämndemän som dömde enligt sin egen Sharialag istället för svensk lag. Det här visste ledningen i Centerpartiet om men tystade ner det hela fram till man målade in sig i ett hörn och var så illa tvungna att avsluta deras uppdrag som nämndemän när det kom ut i media. I Solna tingsrätt friades en man eftersom han ansågs komma från ”En bra familj till skillnad mot kvinnans”. En dom som upphävdes i Hovrätten. Det här är bara ett exempel.

  hot mot demokratin

   

  En uppmaning till partierna i Växjö med omnejd att vara uppmärksam på att inte vara naiva och ta in klankriminella i era listor till kommande val till kommun och region. Eller till kyrkovalet nästa år. Alla partier måste förstå och ta till oss problematiken och hjälpas åt att förhindra aktivisternas intrång. De är ett hot mot demokratin. Arbetsförmedling och Försäkringskassa är för att nämna två myndigheter som har stora ”utmaningar” med aktivister i sina led.

   

  Christer Svensson SD Växjö

  0