Planeringsavdelningen - Sverigedemokraterna i Växjo

Planeringsavdelningen

presentation av planeringsavdelningen. Avdelningen ansvarar för de tidiga skedena i arbeten kring utvecklingen av kommunen. Avdelningen ansvarar för utbyggnaden av staden vad gäller allmän platsmark såsom gator, torg och parker. Avdelningen deltar också i övergripande utredningar och att ta

fram program och policydokument, samt att ta rollen som tillståndsmyndighet när det gäller markupplåtelser och trafikregleringar. Här ligger också ansvaret för projektering, GIS, ritningsarkiv och inmätning.