SD Växjö - Sverigedemokraterna i Växjo

SD Växjö

Psykisk ohälsa bland unga och i skolan

För barn i åldern 10–17 år så har den psykiska ohälsan stigit över 100 procent, under perioden 2006–2016. Under samma period har ökningen för unga mellan 18–24 år varit närmare 70 procent. Ändå tas inte psykisk ohälsa på allvar. Ungas hälsa är så pass hotad, att åldersgruppen mellan 15-24 år är den grupp där självmordsfrekvensen ökat mest.

Vi vill att all skolpersonal ska utbildas inom psykisk ohälsa.

Vi vill ha en kurator och skolsköterska på varje skola.

Vi vill ha samarbete med brukarorganisationer för att få ett effektivt och kvalitetsmässigt bra arbete.

Vi vill att dagens utvecklingssamtal kompletteras med terminsvisa möten där även skolkuratorn är närvarande.

Tillbaka