Rapport från Kultur och Fritidsnämndens möte den 2019-06-19 klockan 14-16 - Sverigedemokraterna i Växjo

Rapport från Kultur och Fritidsnämndens möte den 2019-06-19 klockan 14-16

Christer Närbild IMG_5246 Frilagd

 

På budgetfullmäktige kunde jag ge S en känga att de inte var fulltaliga på KoF senaste möte, det i maj månad.

Av 15 ersättare kom enbart två stycken nu i juni månad (i maj var Alexander ende ersättaren på plats). För att få ihop fulltaligt manskap fick repr. Både från S och M avbryta Regionfullmäktige som pågick samtidigt (vilket jag själv med gjorde).

Då Alexander missade ett möte i KoF för första gången var det på sin plats att jag närvarade.

 

Flera tjänstepersoner fanns på plats för att dra sina informationsmöten. Filippa de Vos, konsthallschefen, berättade att det kommer gå ut en pressrelease nästa vecka om konsten på Stationshuset.

Ett trädur på 4 m hög gjord i plast kommer att bli en slags mötesplats. Sockeln liknar en trädstubbe. Slagbjörnen kommer som sagt att placeras utomhus.

1,2 miljoner kronor har tilldelats från kulturrådspeng till biblioteket. Ett planerad arbetsmiljöbesök har gjorts. Som slog ner på arbetsmiljön.

Skyddsrond om hat och hot i miljön är inte tillfredställande. Riskanalys skall göras. Och ytterst ansvarig är vi i nämnden att det fungerar.

Uteliggare sover utanför biblioteket. Taket skyddar en del. Även tältare utanför kommunhuset har setts till. Det går under tyst demonstration, främst mot bostadslöshet (vilket jag själv såg i början på juni).

Skolungdomar i årskurs 8 och andra året i gymnasiet har fått svara på frågor om deras aktiviteter på fritiden. Då svarsfrekvensen sjunkit till 55 % valde man nu att göra skolbesök före själva tiden då man skickar ut enkäterna och fick på så sätt upp svarsfrekvensen till 97 %.

  • Åren 2003, 06, 09, 12 och 18 hade genomförts. Genomgående efterlyser eleverna genom åren: kostnadsfria mötesplatser,
  • gratis transport (att ta sig till aktiviteten).

Nämnden har fått 2,110 miljoner kronor som riktar sig till ungdomar 6-15 år i socioekonomiska miljöer för att få en aktiv sommarlov.

Förvaltningschef Thomas Ekelius rapporterar oro bland de anställda för att förlora sina jobb.

Thomas rapporterar att Christer Svensson tagit två SM brons på 10 000 m och 20 km och Monica Svensson tagit två SM guld på 5000 m och 10 km.

Bägge tävlar för Växjö AIS och tävlingarna hölls i Växjö.

Anna-Karin redogjorde för majmånads resultat där vi mot ett förmodat noll resultat ligger 76 miljoner kronor back.

På fritidssidan ligger vi 1,924 miljoner back och på kultur och fritid 1,2 miljoner kronor back.

År 2018 år var vi underbemannade jan-april.

År 2017 var vi istället överbemannade första fyra månaderna. Medan vi 2016 fick en stor del av integrationspengar vilket gör att jämföra år inte låter sig göras.

Den 20 november skall vi vara klara med internbudgeten för att skickas vidare till KS och KF.

I september kan vi boka tid med tjänstepersoner för att få hjälp med vår internbudget. Tilläggsyrkande och ändringsyrkanden föreslår jag att vi lägger.

Till detta utgår max tre timmar som avsätts till arbete som är arvoderat. Vilket samtliga skall tänka på ute i sina nämnder (där vi har ersättare).

Jag ställde frågan om Vänsterpartiet bytt sida. Från S och V till alliansen. Det visade sig att nybörjaren Carola för V fick ont i nacken och valde att sätta sig bekvämare.

Jag fick in en poäng och V ordinarie Håkan Frizsén grymtade till då han upptäckte ersättaren på ”fel sida”

Christer Svensson SD ledamot i KoF