Replik på Tantpatrullens insändare - Sverigedemokraterna i Växjo

Replik på Tantpatrullens insändare

christer Svensson

 

SD: Det pensionsvänliga partiet
Sverigedemokraterna håller i mångt och mycket med Tantpatrullen att tant behöver större slant.Pensionsgruppen som består av samtliga partier förutom SD och V var eniga när man höjde pensionsåldern både vad gäller uttag av allmän pension och garantipension.

År 2003 pensionerades den första årskullen i det reformerade pensionssystemet. Sedan dess har den allmänna pensionen minskat från 61 till 47 procent av lönen. Under halva lönen i pension är alltså redan verklighet, och det ser inte ut att bli bättre för framtidens pensionärer.

Tjänstepensionens betydelse har ökat över tid där höjningarna huvudsakligen skett inom privat sektor där merparten anställda är män.

Utvecklingen är bekymmersam för tant som är kommun eller regionanställd som halkar efter än mer. Skatteintäkterna minskar till följd av fallande pensioner. Resultatet blir underfinansierad välfärd och svårigheter för kommuner och regioner att rekrytera kvalificerad personal.

När hyrestaket i bostadstillägget höjs befinner vi oss i en situation där skillnaden i pension mellan personer som arbetat heltid ett helt yrkesliv ofta inte är mer än 1000 kronor mer per månad jämfört med någon som inte alls har arbetat.

Sverigedemokraterna föreslår i sitt budgetförslag att:

  • 1 avskaffa pensionärsskatten helt.
  • 2 Höj garantipensionen med 1000 kr per månad (vilket är 800 kr mer än vad en enig pensionsgrupp gör).
  • 3 Inför en allemanspension utan avdragsrätt vid insättningar där varje individ kan sätta upp till ett prisbasbelopp per enskild inkomstår.
  • 4 Justera tillbaka schablonintäkten som underlag för avkastningsskatten på investeringssparkontot och kapitalförsäkringar till 0,75 procent plus statslåneräntan.
  • 5 Ingen höjd pensionsålder
  • 6 Avskaffa rätten att tillgodoräkna sig år i hemlandet vad gäller garantipensionens nivå för den som invandrat till Sverige.

Christer Svensson Politisk sekreterare (SD) Växjö

Länk till ursprunglig artikel SMP

christer svensson

christer svensson
KF-ledamot
ersättare i RF
pol.sek
vice gruppledare