Replik till Katarina Brännström (M) Regeringen sänker inte skatten för alla pensionärer - Sverigedemokraterna i Växjo

Replik till Katarina Brännström (M) Regeringen sänker inte skatten för alla pensionärer

Sara Närbild

SD Det mest pensionärsvänliga partiet

christer svensson

christer svensson
KF-ledamot
ersättare i RF
pol.sek
vice gruppledare

 

Katarina Brännström (M) påpekar helt riktigt att Socialdemokraterna Monica Haider och ClasGöran Carlsson utelämnar väsentliga detaljer som är till deras fördel.

Men Katarina Brännström är inte ett dugg bättre själv, för synar man partiernas budgetförslag finner man att Sverigedemokraternas budgetförslag är mest fördelaktigt för pensionärerna.

 

För det första kan vän av ordning fråga sig varför Sverigedemokraterna inte är med i pensionsgruppen.

Vi nöjer oss med att konstatera att SD inte fick komma in i den gruppen.

 

För det andra vill SD höja garantipensionen med 1000 kronor. Regeringen med 200 kronor och Moderaterna med 400 kronor. Mellanskillnaden är som ni förstår 600 kronor i månaden mellan SD och M förslag. Med SD politik får Pensionären 6800 kronor mer om året än M.

Länkar

Ursprungsartikeln SMP(Regeringen sänker inte skatten för alla pensionärer

publicerad 17 januari 2020

 

 

Sara

Sara Johansson
KF ledamot
ledamot i Utbildningsnämnden
ersättare i nämnden för Arbete och Välfärd

 
Sara Johansson (SD)

Christer Svensson (SD)