Repliksvar på MP och Adell Kind från 11 juli. SMP satte stopp för debatten - Sverigedemokraterna i Växjo

Repliksvar på MP och Adell Kind från 11 juli. SMP satte stopp för debatten

christer Svensson

 

För Sverigedemokraterna kommer fakta före känslor

christer svensson

christer svensson
KF-ledamot
ersättare i RF
pol.sek
vice gruppledare

 

ordförande SD Växjö

Pernilla Wikelund ordf Styrelsen SD Växjö-2020
ledamot i Nämnden för arbete och välfärd
ersättare i omsorgsnämnden 2019-2022

 

I frågan om Sverige som human stormakt svallade känslorna för Miljöpartiet och Lennart Adel Kind. Helt resistenta för vad samhället och omvärlden säger behöver båda läsa om engelsk originalversion av flyktingkonventionen.

 

Definitionen dvs vem som är flykting och artikel 34 som fastslår att avtalsländer så långt möjligt skall underlätta assimilering och naturalisering, bevisar att varken Adell Kind eller Miljöpartiet förstår vad som är humant enligt sådan konvention. Artikel 2 klargör tydligt flyktingens plikt att följa värdlandets lag och ordning men Adell Kind och MP vägrar erkänna omfattning, kostnader och problem med enorm integrationsskuld som Sverige med MP i regering istället har arbetat upp.

 

En Förvärvsfrekvens fem procent lägre än 1990-talskrisens ger förödande ekonomiska konsekvenser som i Coronatider har avslöjats stort. Sedan 1965 har kommunalskatten nära fördubblats. Och värre lär det bli. Det högteknologiska svenska samhället saknar efterfrågan på analfabeter som invandrar som ekonomiska migranter. Enligt SCB uppnår endast hälften av de som invandrar efter 13-14 år en beräknad självförsörjningsgrad om 12 600 kr netto per månad.

 

Sveriges kommuner, också Växjö, brottas med fler i behov av ekonomiskt bistånd. Kostnader för placeringar, utbildning och hantering av hedersrelaterat våld i samhället och drogkriminalitet. Skjutningar, sprängningar, förnedringsrån och gruppvåldtäkter ökar. Pensionen blir lägre. Otrygghet breder ut sig. Elbrist och elpris gör att företag väljer bort jobbskapande etablering i Sverige. Befolkningsökning belastar systemen och vattenbrist med chockhöjda Va-taxor är att vänta.

 

Det kan väl knappast bli tydligare? Sverigedemokrater behöver inte svartmåla. Vanstyret fortgår. Många länders ledare använder numera Sverige som avskräckande exempel av flera orsaker. Långt före halvvägs i mandatperioden har Liberalerna tappat två av tre toppkandidater varav Lennart Adell Kind är en av dem. Sett till opinionen så var det nog bra för Liberalerna. För medborgaren i Växjö står klart att vi inte har råd med fler mandatperioder med Miljöpartiet.