Repliksvar på UKU EU-länder fryser ut oss svenskar 13 juni 2020 - Sverigedemokraterna i Växjo

Repliksvar på UKU EU-länder fryser ut oss svenskar 13 juni 2020

christer Svensson

 

Regeringen fryser ute svenskar inte EU-länderna

 

Att regeringen framgångsrikt vilselett svenskar från dag ett när det

gäller Coronapandemin är uppenbart. Signaturen UKU behöver läsa mellan raderna i allt av desinformation som ministrar förmedlat.

 

Sverige är att betrakta som ett No go zon för övriga världen att vistas i.

Varför har Sverige avvikit från WHOs rekommendation att testa, smittspåra och isolera konstaterade fall?

Jo därför att materielbristen föranledde att Sverige medvetet tvingades bryta mot sin egen smittskyddslagstiftning.

Det är en lag som är tvingande att följa. Istället för att följa lag går regeringen ut med att ”vi har en annan strategi”. Sverige har helt enkelt inte de resurser som krävs att följa WHOs rekommendationer då man bränt upp, skänkt och sålt skyddsutrustning oavsett regering de senaste 30 åren.

 

Folket tog makten från Kungen, men villig att axla ansvaret för makten finns inte. Regeringen tar inget ansvar utan skyller sitt tillkortakommande på myndigheter, sjukvårdspersonal och regioner.

Alla länder behandlas lika inför EU. När man visar att sjukdomens spridning har minskat avsevärt och stabiliserats under längre tid kan man lätta på restriktionerna. Det har alla länder utom Sverige visat i Europa.

 

Sverigebesökare blir satta i karantän vid hemkomst plus att de så klart vet att det är en uppenbar hälsorisk att besöka landet annorlunda. Risken är större för turisten än för svensken att smittas. Sverigebilden är allt annat än god och en återkommande ovälkommen huvudvärk för allt fler.

Regeringen och svensken med erfarenhet av sportlovsresenärer som flög hem viruset riskerar medvetet att bli landet som skickar viruset hem med turister på semester i Sverige. Skada man själv lidit och lider borde ingen regering vilja skicka på annan. Förhoppningsvis väljer få turister Sverige före annat land att semestra i.