Ridsportens ansträngda läge i Corona tider - Sverigedemokraterna i Växjo

Ridsportens ansträngda läge i Corona tider

Christer Närbild IMG_5246 Frilagd

 

Ridsporten är, om inte den mest eftersatta sporten så i alla fall, en av de mest eftersatta i Växjö kommun och har varit så under lång tid.

Kultur och Fritidsförvaltningen skickade ut enkät till de fem klubbar som finns i länet för att inventera klubbarnas brister och behov med och i deras anläggningar.

Lägesbilden under dagen bekräftade det som Kultur och Fritidsnämnden antog stämma.

 

Kvinnodominerad

 

Ridsport är ingen billig idrott och då den är kvinnodominerad har den kommit i skymundan.

Tävlingsryttare finns det en hel del män men i övriga positioner är männen i minoritet.

Missväxt

 

Sommaren 2018 som var en allt för varm sommar drabbade ridsporten hårt. Foderpriserna steg till skyarna.

 

VaxjoRidklubbVäxjö Ridklubb köpte hö från England som hälften av deras hästar inte tålde. Vilket resulterade i kraftig diarré som gjorde dem avmagrade och fick tas ur bruk. Klubben köpte nu hö till fyra gånger så högt pris än normalt till hästar som måste äta upp sig efter det importerade fodrets dåliga kvalité.

 

 

Presidiet i Kultur och fritidsnämnden (KFN), bestående av ordförande Jon Malmqvist (KD), vice ordförande Lena Wibroe (M) och andra vice ordförande Otto Lindlöf (S) besökte den 8 april 2020 klubbarna.

 

Ansvarig tjänsteman som skulle följt med blev sjuk varför det blev en ledig plats i bilen där undertecknad var den enda i nämnden som nappade på att följa med under hela dagen.

Lena Gustavsson (MP) närvarade på Växjö Ridklubb och Alexander Harréns undertecknads ersättare hade stora planer på att vara med men tyvärr gick det inte att lösa, främst för logistiken.

 

Växtortens fältrittklubb (VFK)VaxjoOrtensFaltRittklubb

har sin tyngdpunkt på tävling och träning för privatryttare. hyr stallbyggnad och mark av Nils Posse.

Det 50 – åriga avtalet går ut 2024 är förmånligt för Posse som Nils far utformade en gång i tiden.

Deras ridhus är ålderstiget och slitet vilket gör det angeläget att förverkliga planer på ett ridsportcentrum. Ordförande Olle (som kände igen mig som gångare och löpare) har kämpat i flera år för att bygga en ny anläggning men saknar driftbidrag från kommunens sida.

 

TeleborgsRyttarSallskapTheleborgs Ryttarsällskap byggde ny anläggning 2005 där det främst är avlopp som fungerar riktigt som de är i behov av. Av de fem klubbarna hade sällskapet den dyraste hanteringen av borttransporteringen av gödsel.

 

LammhultsRidklubbLammhults Ridklubb besökte vi efter Lunch och som ligger 11 min bussresa utanför själva centrum av Lammhult. Bussförbindelserna är inte goda varför i princip alla kommer med bil. Bäst parkeringsmöjligheter fanns i Lammhult. Klubben är i behov av renovering främst för personal och medlemmar. Själva underlaget var ett återkommande ämne på de fem besöken. Oavsett om de är hårda eller mjuka är det en stor kostnad. Där det tummas på hur ofta de ska bytas ut.

 

De här tre klubbarna har ändå huvudet över vattenytan även om marginalen är liten. Att tävlingar ställs in för Corona tider är ett gigantiskt ekonomiskt avbräck. Men skärps läget upp och träning förbjuds ja då är det nattsvart för hästsporten i länet.

 

VaxjoRidklubbDe två klubbarna jag sparat till slutet är i akut behov av hjälp omgående där läget förvärrats under lång tid. Växjö Ridklubb är den äldsta klubben bildad redan 1882 med huvuddelen av verksamheten är ridskoleverksamhet som utgörs av barn- och ungdomsverksamhet.

En stor andel av deras ryttare är dock vuxna som har ridit för klubben hela eller stora delar av livet vilket ger en omtanke och kärlek till området och verksamheten. Det finns en ny regel som säger att för godkänd verksamhet skall det vara boxar och inte spiltor för hästarna.

En box kräver större yta där Växjö ridklubb och fler därtill har fått dispens under en rad av år. Anläggningen är i mycket dåligt skick, vilket var värdefullt att se med egna ögon, och i stort behov av omfattande renovering/nybyggnation.

 

Att hitta byggbar mark är ett dilemma. Golv och väggar är skadedjursangripna på höskullen. Fuktskadade väggar, vattensystemet är antikt som fryser och inte minst arbetsmiljön (personalutrymme under all kritik). Enbart byta av fönster skulle gå på 100 000 kr.

Ett problem är att motorfordon kör för snabbt förbi och skrämmer hästarna.

 

BraåsPonnyRidklubbBraås Ponny & Ridklubb blev vår sista anhalt. Tidschemat hölls till punkt och pricka tills vi kom till Braås.

Ingående och givande åsiktsutbyten drog över och vi anlände Växjö tre kvart senare än förväntat.

Tidigt ute

Kassören som är ny på sin post (men inte ny i styrelsen) var nöjd över att hon var tidigt ute och raggade sponsorer på Volvo innan Corona krisen drog in.

 

Precis som de flesta andra klubbar i samhället har Braås svårt att hitta styrelsemedlemmar och till tävlingar behövs det en domarledare. Domare är en bristvara trots att deras arvode är 5000 kr för en tävling.

 

I stort sett samtliga klubbar hade fått ett bidrag till att köpa in hjälmar och västar för 10 000 kr för uthyrning från förbundet. Braås anläggning var inte riktigt i lika dåligt skick som Växjö Ridklubbs men här finns större möjlighet att bygga nytt.

 

Vi tycks vara enade om att det är bättre satsa pengar i Braås på att bygga nytt istället för att lappa och laga en verksamhet som ändå inte kommer hålla allt för länge.

 

Riksidrottsförbundet ställer upp med bidrag i Corona tider. Två miljoner är redan klart men kan gå upp till åtta. Hur det kommer fördelas återstår att se. Samtliga klubbar är rädda att det kan bli osämja dem emellan om de känner sig förfördelade. KFN är enade om att samtliga klubbar skall få bidrag. Braås och Växjö Ridklubb kommer få störst belopp. De tre övriga kommer förmodligen få lika mycket men till ett klart lägre belopp än de två andra klubbarna. Tidigast i höst och senast om tre år skall utbetalningen vara klar. Någon menar att tjänstepersonen, som var sjuk, är jävig. Men förvaltningen litar på hennes gedigna kunskaper om ridsporten i länet.

 

Christer Svensson ledamot i Kultur och Fritidsnämnden 2019-2023