SD genomskådar Fairtrade som sviker de fattigaste arbetarna Replik 2/1 2021 - Sverigedemokraterna i Växjo

SD genomskådar Fairtrade som sviker de fattigaste arbetarna Replik 2/1 2021

Christer Närbild IMG_5246 Frilagd

 

 

Generalsekreterarna för Fairtrade och Amnesty Sverige inleder sin debattartikel om mänskliga rättigheter och Sifo undersökning. Istället borde konsumenten få frågan om han eller hon är medveten att det är LO och svenska kyrkan som äger Fairtrade. Som konsument bör du känna till att du i själva verket samlar in pengar till LO när du väljer den blå-gröna symbolen vid torrvaruhyllan i din butik.

 

Fairtrade skatteplanerar sin verksamhet för att kunna bilda opinion för LO och fackliga villkor på arbetsmarknaden. Fairtrade har en smart konstruktion – ett aktiebolag som tar alla intäkter och en förening som kräver bidrag av skattebetalare för att opinionsbilda. Vinsterna från licenserna ackumuleras i aktiebolaget och föreningen söker nya skattebidrag varje år. På så sätt får skattebetalarna betala för LO:s opinionsbildning medan deras aktiebolag får behålla alla intäkter.

 

I Miljöpartiet med målsättning att Sverige ska bli första självständiga land som blir en Fair Trade Nation, återfinns vurmandet. De vill att näringsliv och civilsamhälle tillsammans ska arbeta för att kommuner ska kunna diplomeras ”Fair Trade City”. Vilket dessvärre Göteborg och en del andra kommuner har nappat på. Istället bidrar det till att snedvrida konkurrens på livsmedelsmarknaden, vilket i slutändan missgynnar de allra fattigaste.

 

Det finns forskning som visar på Fairtrades svagheter. Sveriges lantbruksuniversitet menar att de fattigaste producenterna inte gynnas av Fairtrade och säger att vanlig handel har större möjlighet att lyfta många fler människor ur fattigdom. I områden där Fairtrade certifiering råder är lönerna lägre och arbetsförhållandena sämre. När man frågat 16 utvecklingsekonomer om effektiviteten av olika program för att motverka fattigdom rankas Fairtrade kaffe näst sämst. De negativa effekter som lyfts fram ser alltför sällan dagens ljus i svensk debatt

 

Christer Svensson Politisk Sekreterare SD Växjö