SD Växjö Årsmöte 2020-01-26 på 4Krogar i Växjö - Sverigedemokraterna i Växjo

SD Växjö Årsmöte 2020-01-26 på 4Krogar i Växjö

SD-Vaxjo-styrelse valberedning-och revisorer-2020

 

Vi som varit med några år har varit med om ett par årsmöten som dels tagit lång tid och dels gått till extra årsmöte en tid senare.

Nu har vi en välskött förening vilket årsmötet kan bevisa då årsmötet gick på drygt en timma utan större meningsskiljaktigheter.

Årsmötesordförande+årsmötessekreterare

Riksombudsman Anders Olin valdes, precis som fjol, till årsmötesordförande och till sekreterare valdes Alexander Harrens.

Trettio röstberättigade medlemmar och fyra adjungerade var på plats där undertecknad och Ulrika Månsson valdes till att justera protokollet.

 

Pernilla Wikelund drog Verksamhetsberättelsen, Hannes Jónsson drog den ekonomiska rapporten och Christer Rosén föredrog revisionsberättelsen. Årsmötet gav den avgående styrelsen ansvarsfrihet med ett högt och tydligt ja.

 

Politiske Sekreteraren Christer redogjorde från den parlamentariska gruppen innan det var dags för valen.

Vi fastställde styrelsen till fem ledamöter och tre ersättare.

Pernilla Wikelund omvaldes till ordförande.

På första och andre vice ordförande blev det nyval på Conny Lindahl respektive Hannes Jónsson.

Ny sekreterare blir Ulrika Månsson och nygammal kassör träder Romeo Pettersson in.

 

Ny som ersättare blir Peter Backlund och kvarstår som ersättare gör Alexander Harrens och Per Nilimaa.

 

Revisorer

 

Christer Rosén fick nytt förtroende som revisor liksom revisor suppleanten Sigvard Smedberg. Ny revisor jämte Christer blir Oskar Andersson Alvesta.

Valberedningen

 

Vi fastställde att antal ledamöter i Valberedningen minskas ner från fem till tre till antalet.

Här skedde årsmötets enda omröstning. Conny Lindahls förslag vann och nytt förtroende i valberedningen får Christer Svensson och Jeanette Schölin (Älmhult). Ny i valberedningen träder Ronny Fager från Markaryd in.

 

Punkterna om val av distriktsombud utgick (sker vartannat år) och valsedel (endast valår) Två motioner hade inkommit av Christer Svensson som handlade dels om budget och dels om utdrag från polisen.

Styrelsen föreslog att bägge skulle avslås och det blev också årsmötets beslut.

 

Anders Olin avslutade årsmötet och tackade för att fått äran att leda själva årsmötet.

Med Anders Olin som mötesordförande vet man att själva mötet kommer förlöpa till belåtenhet.

Därefter begav vi oss en trappa ner för en utsökt måltid.

 

Christer Svensson årsmötesskribent