SD Växjö verksamhetsplan 2017 - Sverigedemokraterna i Växjo

SD Växjö verksamhetsplan 2017

verksamhetsplan

länk till artikel om verksamhetsplanering

Sverigedemokraternas partistadgar 2015( 1 mb pdf-fil)

Kommunikationsplan folkrörelsen Sverigedemokraterna Första Utkastet 2017-06-03

 

Sverigedemokraternas handbok för kommunföreningar och arbetsgrupper Sjätte upplagan Version 2017-05-04


Utbildning

nedan utdrag ”Kommunhandboken”
Kommunföreningen ansvarar även för att löpande

arrangera eller förespråka deltagande vid utbildningar och föreläsningar för såväl fullmäktigegruppen och styrelsen som föreningens medlemmar samt att partiets företrädare löpande hålls uppdaterade och delaktiga vad det gäller exempelvis riksorganisationens arrangemang såsom konferenser och utbildningstillfällen.”
Sverigedemokraternas handbok för kommunföreningar och arbetsgrupper Sjätte upplagan Version 2017-05-04”(13 mb pdf-fil)

ansvar


Partiets politik

Kommunföreningens huvudsakliga uppgift är att förbereda ett framtida inval i fullmäktige.

Det sker genom att kännedomen om partiet och partiets politik sprids i den aktuella kommunen eller valkretsen, vilket naturligtvis är ett
arbete som fortsätter även sedan partiet valts in i kommunfullmäktige och då i syfte att stärka den politiska positionen i kommunen.

Här nedan följer några exempel på hur partiets politik kan spridas

Flygbladsutdelningar
Utdelning av lokala flygblad med kommunföreningens adress, telefon och e-postadress
informationsträffar
för intresserade i kommunen eller valkretsen

Informationsmötet vänder sig i första hand till dem som ännu inte är medlemmar i Sverigedemokraterna.

I mångt och mycket fungerar informationsmötet som ett värvningsmöte för att värva nya medlemmar eller röster

ansvar

 

 

Verksamhetsplan

Verksamhetsplaneringen gör du för att skapa fokus och riktning för det kommande året.

 

Det är en chans att få alla att bidra och lägga upp arbetet effektivt för att skapa bästa tänkbara resultat.

källa:www.ledarna.se

ansvar

 

Hemsidan

Hemsidan är vanligtvis första kontakten med partiet för många nyfikna.

Se därför till att det finns korrekta kontaktuppgifter, inklusive bild på kontaktpersonen inom kommun- eller kretsföreningen.

Regelbundna, lokala nyhetsuppdateringar bör skrivas för att ge sidan ett levande intryck för besökarna.

ansvar-Hemsidan
Leverera material till Per Nilimaa ansvar: förtroendevalda och styrelsemedlemmar

uppdatera sidan ansvar: Per Nilimaa


 

Sociala Medier

läs mer om Sociala Medier

ansvar-sociala-medier
Nils Sjöqvist Axelson

 

Årsmötet

 

En gång om året hålls årsmöte i kommun- eller kretsföreningen. Årsmötet är kommun- eller kretsföreningens högsta beslutande organ. Kommun-eller kretsföreningarna ska hålla ordinarie årsmöte inom perioden den 15 januari till den 28 februari

Ordinarie kommunföreningsårsmöten de år ordinarie val till riksdagen hålls utgör samtidigt valkonferenser dagordning
4kap § 14och §6 mom 8

Första kallelsen(30 dagar före)

En första kallelse ska skickas ut senast trettio (30) dagar före mötet och ange dag för mötet. Med andra ord Senast 28 januari årligen

 

Motioner, förslag, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse ska skickas ut senast fjorton dagar före kommunföreningsårsmötet.
4 kap § 6 Mom 3

ansvar Årsmötet

Marknadsföring(sprida vår politik)

formulera korta konkreta lokala mål typ det Alvesta gjort se länk

 

Mål

 

På kort sikt

Fördubbla antalet mandat i KF Växjö öka medlemsantalet med minst 10 %

På Längre sikt

Genomföra Sverigedemokraternas politik enl. kommunpolitiskt program läs programmet

Metod

Utbildningar

Procedurfrågor

utbildningar typ ”politiska Verktygslådan”(upprepade gånger)

Sakfrågor

Bjuda in våra riksdagsledamöter för att informera om deras specialområden

Medlemsvärvning

Löpande vid varje möjlighet

informationsträffar

 

 

 

 

 

 


Ansvar Årsmötet

Ordföranden

Ansvarar för kallelsen till styrelsemöte och årsmöte, vilket ordföranden kan delegera till sekreteraren.

Kontrollerar att valberedningens förslag även omfattar godkända kandidater till ny valberedning


Sekreteraren

Upprättar tillsammans med ordföranden verksamhetsberättelse för året och medverkar i nedanstående

Kommunföreningsstyrelsen ska i god tid före kommunföreningsårsmötet överlämna ekonomisk berättelse och övriga handlingar som berör förvaltningen till revisorerna.

4 kap §10 mom 1

 


Kassören

Upprättar årligen bokslut (resultat- och balansräkning) och medverkar i nedanstående

Räkenskaperna avslutas per kalenderår. Kommunföreningsstyrelsen ska i god tid före kommunföreningsårsmötet överlämna ekonomisk berättelse och övriga handlingar som berör förvaltningen till revisorerna.

§10 4kap mom 1


Utvärdering
Löpande och verksamhetsberättelse

 

”Uppföljning Verksamhetsplan:” som Stående punkt på mötesdagordningen


 

back to top