Styrelsen SD Växjö-2017 - Sverigedemokraterna i Växjo

Styrelsen SD Växjö-2017

grupp styrelsen-2017

gruppfoto styrelsen-2017 Utöver ovanstående ingår Alexander Harréns, suppleant i styrelsen Han var förhindrad att medverka vid fototillfället.