Sverigedemokraterna enda parti som vill införa munskydd ej införd i SMP - Sverigedemokraterna i Växjo

Sverigedemokraterna enda parti som vill införa munskydd ej införd i SMP

Första juni skickade vi Sverigedemokrater in en skrivelse till kommunstyrelsen i Växjö att införa munskydd på all offentlig plats och kroppstemperaturmätning för reducering av smittrisk av Covid 19.

På kommunstyrelsens sammanträde i augusti avslogs vår skrivelse med bred majoritet. Som motivering menar kommunstyrelsen att man inte har någon expertis kring epidemiologi för att kunna ta ett sådant drastiskt beslut.

När det gäller andra ämnen slår man sig för bröstet när man är först i landet med att införa något. Som nu senast när man säger sig erbjuda att låna ut hundratals klassrum i samtliga kommunala skolor gratis för att rädda högskoleprovet.

Men när det gäller Coronapandemin är man långt ifrån först. Faktum är att en bra bit över hundra länder har infört någon slags restriktion vad gäller munskydd.

Enligt en sifo-undersökning svarar 39 procent att de ställer sig positiva till att det införs krav på munskydd i kollektivtrafiken. Vilket får betecknas som en hög siffra.

Pandemin har pågått i över ett halvår och redan från början utmärkte sig Sverige som landet annorlunda.

Olika regeringar gjorde sig av med våra beredskapslager

Att vi inte valt övriga länders strategi beror uteslutande på att vi inte hade den möjligheten.

Vilket i sin tur berodde på att vi sålt, skänkt och eldat upp våra lager. Införs det krav idag på munskydd kommer lagren snabbt att sina.
Sverige ses idag som ett högriskområde där vi inte är välkomna när länder öppnar upp. Samtidigt som turistnäringen blöder djupa ekonomiska sår då utländska turister minskat dramatiskt.

Länder som gjorde snabba och resoluta åtgärder mot smittan har uppvisat de lägsta dödstalen och snabbare ekonomisk upphämtning.

Tillväxtprognoserna för de nordiska länderna är ganska likartade, trots skillnader i Corona strategi.

Till dags datum har det dött 572 personer i Sverige per 1 miljon invånare vilket är gigantiskt mycket högre än Norges 48, Finland 60 och Danmarks 107. Sverige ligger alltjämt högre än USAs 523.

Folkhälsomyndighetens så kallade expertis basunerar ut sina rekommendationer på så kallade ”killgissningar”. FHM har bara teoretiska modeller att vila sig på.

I Danmark nekas du idag tillträde till färdmedel om du inte har munskydd och i Finland har man tagit ett principbeslut om munskydd i kollektivtrafiken. Däremot har nyligen hotellkedjor tagit beslut om munskydd liksom flygbolaget SAS. Där finns visst expertisen.

Trots Sveriges dystra siffor är de inte tillräckligt dystra för att vakna upp. Chansen till att begränsa smittspridningen minskar när man gömmer sig bakom en statlig myndighets lathet och den blågröna majoritetens flathet.