SD Växjö - Sverigedemokraterna i Växjo

SD Växjö

Trygghet, brott och straff i en ny tid

Växjö kommun ska genom olika projekt, i första hand riktade till föräldrar, barn och ungdomar, satsa på arbetet mot droger, missbruk och ungdomsbrottslighet.

Växjö kommun ska anordna utbildning i svensk rättighetslagstiftning för nyanlända med bristande kunskaper om vilka rättigheter det svenska samhället erbjuder.

Det ska åter bli tryggt att röra sig i vår stad och i hela vår kommun.

Tillbaka