Utbildningar - Sverigedemokraterna i Växjo

Utbildningar

Efter ett kort förmöte där den nyvalda styrelsen gick igenom sista portokollet(före delandemötet) för att fånga upp oavslutade ärenden.

Utbildning i Kandidering och principprogrammetlink to facebook

Vi utbildades  av Anders i Kandidering och principprogrammet och som vanligt med massor av nyttiga tips.

 

  • DEBATTEKNIK – STYRELSEARBETE – MEDLEMSVÅRD
AndersOlin

utbildare

  • 20 SEPTEMBER 2017 OCH 16 OKTOBER 2017 kl.18.00
  • ODEN (SIGFRIDSOMRÅDET) EMIL LINDELLS VÄG 15 VÄXJÖ

 

ANMÄLAN TILL:

kerstin.ljungkvist@sd.se

Telefon 070-2011940