VA-avdelningen - Sverigedemokraterna i Växjo

VA-avdelningen

Avdelningen ansvarar för att leverera
dricksvatten av god kvalitet i tillräcklig mängd
och på ett säkert sätt ta hand om och rena
spill- och dagvatten från de fastigheter som är
anslutna till det kommunala VA-nätet.

Verksamheten för biogas ryms också inom
avdelningens ansvarsområde.