Varför prioriterar Växjö kommun utländska ekonomiska intressen framför de egna kommunmedborgarnas hälsa? - Sverigedemokraterna i Växjo

Varför prioriterar Växjö kommun utländska ekonomiska intressen framför de egna kommunmedborgarnas hälsa?